Zoek op

begunstigingstermijn

[verbintenissenrecht] veelal korte periode waarin een persoon respijt krijgt om een omissie of gebrek op te heffen. Bijv. een modelhouder kan zijn mod…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekbee.html#11875
Geen exacte overeenkomst gevonden.