Zoek op

beheer

vermogensrecht: handelingen waardoor een vermogen en de vruchten daarvan in stand blijven. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=beheer

beheer

vermogensrecht: handelingen waardoor een vermogen en de vruchten daarvan in stand blijven; ~ van openbare werken: zorg dat ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/beheer

beheer

het beheer zelfst.naamw.Uitspraak:   [bəˈher] zorg en verantwoordelijkheid voor iets Voorbeelden:   `het beheer voeren over iets`, `natuurbeheer`, `onder beheer staan van de curator` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'beheer' komt voor i...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/beheer

beheer

Zie bestuur.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/beheer

BEHEER

1) Administrateur 2) Administratie 3) Beleid 4) Bescherming 5) Bestel 6) Bestuur 7) Bestuur en toezicht 8) Bewaking 9) Bewind 10) Bewindvoering 11) Controle 12) Directie 13) Gezag 14) Heerschappij 15) Hoede 16) Intendant 17) Leiding 18) Macht 19) Management 20) Opzicht 21) Referendaris 22) Regering 23) Regie 24) Staatsbestel 25) Toezicht 26) Uitbat...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BEHEER/1

Beheer

Deze categorie bevat de artikelen Lijst van beelden in..., waarin per Nederlandse gemeente een overzicht wordt gegeven van beelden in de betreffende gemeente. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Beheer

beheer

•het beheren van, de zorg en verantwoording voor eigendommen van derden.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/beheer

Beheer

Het geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te waarborgen dat de functies van de waterkering blijven voldoen aan de daarvoor vastgestelde eisen en normen.
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

Beheer

Def.: de overheidszorg met betrekking tot een of meer afzonderlijke watersystemen of onderdelen daarvan, gericht op de in artikel 2.1 van de waterwet genoemde doelstellingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

beheer

Def.: administratie, bestuur
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

beheer

Def.: het beheren van, de zorg en verantwoording voor eigendommen van derden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

beheer

Def.: het verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

beheer

beheer:het geheel aan maatregelen in en rond natuurgebieden dat gericht is op de instandhouding , het herstel en-of ontwikkeling van natuurwaarden.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

Beheer

Beheer omvat de feitelijke werkzaamheden om de archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Beheer

De - op feitelijk bezit berustende - verantwoordelijkheid voor de verzorging van documenten. Beheer houdt niet altijd juridisch eigendom in, noch het recht te beslissen over de raadpleegbaarheid van de archiefstukken.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.