Zoek op

beheer

Fr: gestion / gérer / géré [vermogensrecht] handelingen waardoor een vermogen en de vruchten daarvan in stand blijven Zie ook…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBeasi.html#2598

beheer

Eng: administration / guardianship [vermogensrecht] handelingen waardoor een vermogen en de vruchten daarvan in stand blijven Art 170 Boek 3 BW en 1676…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekbee.html#11878

beheer

het beheer zelfst.naamw.Uitspraak:   [bəˈher] zorg en verantwoordelijkheid voor iets Voorbeelden:   `het beheer voeren over iets`, `natuurbeheer`, `onder beheer staan van de curator` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'beheer' komt voor i...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/beheer

Beheer

Beheer omvat de feitelijke werkzaamheden om de archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10273

Beheer

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] bestuur; (in het geldwezen.) gestie.
~EN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik beheerde, heb beheerd), besturen; bcheerschen.
~ING, v. [geen meervoud] het beheeren.
~DER, m. (-s), -ES, (-sen), -ESSE, v. (-n), bestuurder, -ster,
~SCHEN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvlo...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

Beheer

Het geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te waarborgen dat de functies van de waterkering blijven voldoen aan de daarvoor vastgestelde eisen en normen.
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

Beheer

Def.: de overheidszorg met betrekking tot een of meer afzonderlijke watersystemen of onderdelen daarvan, gericht op de in artikel 2.1 van de waterwet genoemde doelstellingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

beheer

Def.: het beheren van, de zorg en verantwoording voor eigendommen van derden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

beheer

Def.: administratie, bestuur
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

beheer

Def.: het verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

beheer

•het beheren van, de zorg en verantwoording voor eigendommen van derden.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/beheer

BEHEER

1) Administrateur 2) Administratie 3) Bescherming 4) Bewaking 5) Boekhou 6) Bewindvoering 7) Bewind 8) Bestuur 9) Bestuur en toezicht 10) Bestel 11) Beleid 12) Controle 13) Directie 14) Gestie 15) Gezag 16) Hoede 17) Heerschappij 18) Intendant 19) Leiding 20) Management 21) Macht 22) Opzicht 23) Referendaris 24) Regie 25) Regering 26) Staatsbestel ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BEHEER/1

beheer

beheer:het geheel aan maatregelen in en rond natuurgebieden dat gericht is op de instandhouding , het herstel en-of ontwikkeling van natuurwaarden.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

Beheer

Deze categorie bevat de artikelen Lijst van beelden in..., waarin per Nederlandse gemeente een overzicht wordt gegeven van beelden in de betreffende gemeente. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Beheer
Geen exacte overeenkomst gevonden.