Zoek op

benchmark

economie: maatstaf om gelijksoortige zaken of diensten met elkaar te vergelijken om bijv. prestaties of resultaten te v ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/benchmark

benchmark

de benchmark zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   ['bɛntʃmɑ:rk] Verbuigingen:   benchmark|s (meerv.) vergelijking van kwaliteit en prestaties van een organisatie met die van vergelijkbare andere organisaties Voorbeelden:   `een benchmark uitvoeren`, `gegevens ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/benchmark

benchmark

Goed voorbeeld, goede praktijk, dat voor een bepaald aspect als standaard en vergelijkingsbasis gekozen wordt in functie van kwaliteitsverbetering.
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

Benchmark

Een benchmark is de norm waarmee prestaties van producties worden vergeleken. (bron: van Dale) Een benchmark is een techniek om de prestatie van verschillende systemen, apparaten of organisaties met elkaar te kunnen vergelijken. Benchmarking is een manier voor organisaties om van elkaar te leren, verantwoording af te leggen en toezicht te ver...
Gevonden op http://www.callcenterwoordenboek.nl/site/content.php?page=1&item=32

Benchmark

Onder een benchmark verstaan we de maatstaf waarmee het resultaat van een beleggingsportefeuille wordt vergeleken. ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/benchmark.htm

Benchmark

Engelse term voor ijkpunt. Een index kan dienen als een benchmark of als ijkpunt. De index gebruikt men dan om de prestaties van andere indices of fondsen mee te vergelijken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Benchmark

Een methode om resultaten of prestaties te vergelijken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10230

Benchmark

Benchmark is een Engelse term die de referentie-index van een actief (BEVEK, obligatie,...) aanduidt en die de beheerder gebruikt als maatstaf voor de prestatie die hij tegenover deze referentie moet realiseren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Benchmark

Engels voor ijkpunt.
Vooraf vastgestelde en objectieve maatstaf waarmee het resultaat van een beleggingsportefeuille wordt vergeleken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Benchmark

Objectieve maatstaf voor zowel de samenstelling als de performance van het belegde vermogen. Een benchmark is een mandje van bijvoorbeeld een aantal aandelen. In beginsel bepaalt de totale waarde van alle uitstaande aandelen de waarde van een index; fluctuaties in de waarde van de index worden daarom veroorzaakt door koersfluctuaties van de in de i...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10255

benchmark

Standaardtest om de prestaties van een computersysteem (of een onderdeel daarvan) te meten en te vergelijken met andere metingen. Zie SPECsuite, Linpack, TPC-A en TPC-B.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10433

Benchmark

Vooraf vastgestelde en objectieve maatstaf voor de prestatie van een beleggingsportefeuille of beleggingsfonds.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Benchmark

Vooraf vastgestelde, objectieve maatstaf voor de prestatie van een beleggingsportefeuille of beleggingsfonds.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Benchmark

Afzetten van prestaties ten opzichte van andere prestaties binnen hetzelfde referentiekader. Voorbeeld: Grootgrutter A heeft een soortgelijke klandizie als grootgrutter B en C. Om te bepalen wat de verschillen tussen personele lasten zijn, worden de totaalkosten van de organisatie tegen elkaar afgezet. Hieruit on...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Benchmark

Een score die aangeeft hoe goed of snel een PC, hardware of een programma presteert. De testcentra gebruiken een set speciaal ontworpen tests om de prestaties van verschillende onderdelen te vergelijken
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10860

Benchmark

Een benchmark is een deelverzameling van de markt waartegen wordt belegd, bijvoorbeeld een overheidsobligatie-index of een aandelenindex (bijvoorbeeld de AEX). Het doel is de vermogensbeheerder niet te veel te laten afwijken ten opzichte van de benchmark (gemeten met de †˜Tracking Error†™) zodat de klant een rendement kan verwachten dat bin...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11041

Benchmark

Vooraf vastgestelde en objectieve maatstaf voor de prestatie van een beleggingsportefeuille of beleggingsfonds.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11080

Benchmark

Een benchmark is een 'referentiekader'. Benchmarking is een manier om prestaties van bijvoorbeeld apparaten of organisaties met elkaar te kunnen vergelijken. De begrippen 'benchmark' en 'benchmarking' worden door elkaar gebruikt. In het management wordt voornamelijk de term benchmarking gebruikt, terwijl in de computerwereld benchmark de voorkeur h...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Benchmark

Benchmark

Benchmarking betreft de bepaling van de rangorde in een branche. Die rangordening gaat om een vergelijking van de omzet, aantal klanten of andere factoren.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/benchmark

Benchmark

Referentiekader om de kwaliteit van een bepaalde prestatie te beoordelen. Vaak worden de prestaties van andere bedrijven uit dezelfde sector als referentiekader gebruikt om bijvoorbeeld de kwaliteit van het directiebeleid te meten: presteert dit bedrijf beter dan andere bedrijven uit dezelfde sector. Die andere bedrijven zijn dan de benchmark.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Benchmark

Een benchmark is een objectieve maatstaf waarmee de prestaties van een beleggingsportefeuille of beleggingsfonds vergeleken worden.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_b.asp

Benchmark

Een systeem of programma om de snelheid van iets mee te testen
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Benchmark

(Prestatietest, referentietest. Dit is een test voor computers, door ontwikkelaars uitgekozen, om klanten te overtuigen hoe snel hun nieuw systeem werkt. Veel tijdschriften of artikels gebruiken deze term om producten en configuraties te vergelijken met elkaar. Er bestaan verschillende benchmarks zoals bv. om de snelheid van grafische kaarten te me...
Gevonden op http://www.webwoordenboek.be/verklaring/headers

Benchmark

Een objectieve maatstaf waarmee de prestaties van een beleggingsportefeuille of beleggingsfonds vergeleken worden.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/b.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.