Zoek op

Bericht

Berichten zijn gegevens die bij communicatie tussen mensen mondeling, schriftelijk of via machines (zoals computers) worden uitgewisseld.
Een bericht heeft de bedoeling bepaalde informatie over te dragen van een zender naar een ontvanger.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10043

bericht

Term op het gebied van het drama voor een mededeling, veelal in korte vorm, van feiten of gebeurtenissen. Bekende vormen zijn het bodeverhaal en de
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Bericht

De container waarmee een bedrijfsdocument van een ketenpartner naar een ketenpartner wordt gezonden op basis van de gedefinieerde communicatieprotocollen. Een bericht kan naast de berichtheader en een bedrijfsdocument eventueel bijlagen bevatten. • In de spreektaal wordt de term bericht vaak gebruikt om een (envelop met een) berichtheader en een ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10653

bericht

mondelinge of schriftelijke informatie vb: we hebben nog geen bericht van Ahmed Synoniemen: boodschap mededeling kennisgeving
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=bericht

bericht

•overgebrachte korte communicatie, meestal over een recente gebeurtenis.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/bericht

bericht

het bericht zelfst.naamw.Uitspraak:   [bəˈrɪxt] Verbuigingen:   bericht|en (meerv.) mededeling Voorbeelden:   `een goed bericht`, `een bericht krijgen/ontvangen`, `iemand een bericht zenden/sturen`, `een bericht doorgeven`, `Ik wacht uw bericht af.`Synoni...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bericht

bericht

Overgebrachte mededeling, boodschap; op het Internet met name verzonden of ontvangen e-mailberichten.
Gevonden op http://www.webmasterwoordenboek.nl/b.php?id=3075

Bericht

Een bericht is een afgeronde hoeveelheid informatie (met een begin en een eind) die van een verzender naar een ontvanger verstuurd wordt. Kenmerkend is dat er sprake is van een zeker tijdsverloop tussen het opstellen van het bericht door de verzender en het kennisnemen van het bericht door de ontvanger. De verzender is er niet zeker van of en wann...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bericht

Bericht

Berichten zijn gegevens die bij communicatie tussen mensen mondeling, schriftelijk of via machines (zoals computers) worden uitgewisseld. Een bericht heeft de bedoeling bepaalde informatie over te dragen van een zender naar een ontvanger.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

BERICHT

1) Aankondiging 2) Aanzegging 3) Advies 4) Ambtelijke mededeling 5) Annonce 6) Avis 7) Bekendmaking 8) Bescheid 9) Blad 10) Boodschap 11) Bulletin 12) Depêche 13) Gewag 14) Governo 15) Het geziene 16) Informatie 17) Inlichting 18) Kennisgeving 19) Kondschap 20) Krantenartikel 21) Laak 22) Maandblad 23) Magazine 24) Mare 25) Mededeling 26) Melding ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BERICHT/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.