beroepschrift

een door een belastingplichtige bij de voor de desbetreffende belasting bevoegde rechterlijke instantie ingediend verzoek tot wijziging of vernietiging van een belastingaanslag die ondanks bezwaar gehandhaafd is
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/beroepschrift

Beroepschrift

Een beroepschrift is een schriftelijk protest tegen een overheidsbeslissing bij een hogere overheidsinstantie of bij een administratieve rechter. Een fiscaal beroepschrift moet u indienen bij de Belastingkamer van het gerechtshof.
Gevonden op http://www.hypohome.nl/hypotheken/annuiteitenhypotheek/

Beroepschrift

Schriftelijk protest tegen een overheidsbeslissing bij een hogere overheidsinstantie of bij een administratieve rechter. Een fiscaal beroepschrift moet u indienen bij de Belastingkamer van het gerechtshof.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Beroepschrift

Schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de rechter om een beslissing op een bezwaarschrift (van de Belastingdienst of de uitvoeringsinstelling) te herroepen waarmee de indiener van het beroepschrift het niet eens is.
Gevonden op http://financieel.infonu.nl/belasting/10802-belasting-begrippen-ondernemers

Beroepschrift

schriftelijk protest tegen een overheidsbeslissing bij een hogere overheidsinstantie of bij een administratieve rechter. Een fiscaal beroepschrift moet u indienen bij de Belastingkamer van het gerechtshof
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/B

Beroepschrift

Geschrift waarmee een (bestuursrechtelijke) procedure tegen de overheid wordt ingesteld.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages
Geen exacte overeenkomst gevonden.