Beroepshouding

opvattingen over de wijze waarop een beroep moet worden uitgeoefend
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

beroepshouding

Stelsel van waarden en normen dat je nodig hebt om een bepaald beroep te kunnen uitoefenen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

beroepshouding

(professional attitude) (arbeidsrecht) `geheel van sociaalnormatieve kwalificaties; eigenschappen die een persoon in staat stellen arbeid te verrichten binnen de voor die arbeid kenmerkende verhoudingen. (bron: nizw.nl) `
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId
Geen exacte overeenkomst gevonden.