Zoek op

beroepskwalificatie

Fr: qualification professionnelle [sociaal recht] vereiste bekwaamheden met het oog op de uitoefening van een bepaald beroep…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBebel.html#2641

Beroepskwalificatie

Een beroepskwalificatie is een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en houdingen, dat aantoonbaar ontleend is aan concrete handelingen en-of taken die voorkomen in de beroepsuitoefening.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10128

beroepskwalificatie

Of je geschikt bent voor een bepaald beroep op basis van wat je allemaal goed kunt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

beroepskwalificatie

Iemand heeft een beroepskwalificatie op een bepaald niveau als hij-zij in het bezit is van een diploma primair leerlingwezen, vbo, mbo-lang of -kort, hbo en wo. Zie ook: beroepsniveau.
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k
Geen exacte overeenkomst gevonden.