Zoek op

Beschikbare premieregeling

Pensioenregeling waarin de hoogte van de verzekerde pensioenen afhankelijk is van de krachtens de pensioenregeling beschikbare premie en de daarmee te behalen beleggingsopbrengsten. Met behulp van actuariële grondslagen en methoden wordt bij pensioneren de precieze hoogte van het pensioen vastgesteld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10255

Beschikbare premieregeling

We spreken van een beschikbare premieregeling bij de hoogte van een pensioen afhangt van de premie die door werknemers en werkgevers is opgebracht, en van het behaalde rendement daarvan. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/beschikbarepremi

Beschikbare premieregeling

Een pensioenregeling waarbij de hoogte van het pensioen afhankelijk is van de beschikbaar gestelde premie en de daarmee te behalen beleggingsopbrengsten. Het resultaat is van tevoren niet vast te stellen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Beschikbare premieregeling

Bij de beschikbare premieregeling (ook wel beschikbaar premiestelsel genoemd) stelt de werkgever zijn werknemers per jaar een vooraf bepaald vast premiebedrag of een percentage van het jaarsalaris of de pensioengrondslag beschikbaar ten behoeve van de pensioenopbouw.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_b.asp

Beschikbare premieregeling

De beschikbare premieregeling is een pensioenregeling, waarbij er een premie beschikbaar wordt gesteld voor de pensioenopbouw. Aan de hand van een percentage van het salaris of de pensioengrondslag wordt meestal de premie bepaald. Het percentage is afhankelijk van de leeftijd. Vervolgens wordt er op de pensioendatum bekeken wat voor een pensioenuit...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Beschikbare_premieregeling
Geen exacte overeenkomst gevonden.