Zoek op

beta-deeltje

Elektron (negatief geladen) of positron (positief geladen) dat door sommige onstabiele atoomkernen wordt uitgezonden. Betadeeltjes hebben een gering doordringingsvermogen. Ze worden al tegengehouden door een aluminiumplaat van enkele millimeters dik. Hun reikwijdte in de lucht bedraagt ongeveer 3 m.
Gevonden op http://www.belgoprocess.be/
Geen exacte overeenkomst gevonden.