Bevoegdheden

een bevoegdheid is het recht om een bepaalde handeling uit te voeren. Zo is Vlaanderen bij voorbeeld niet bevoegd om beslissingen te nemen over defensie of over de pensioenen (dat zijn federale bevoegdheden), maar is het wel bevoegd over onderwijs en welzijnsbeleid zoals bejaardenzorg en kinderopvang, cultuur, enz.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10629

bevoegdheden

Het recht om in een bepaalde situatie zelfstandig beslissingen te nemen over de uitvoering van een taak.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

bevoegdheden

(competenties / bevoegdheden) (`competence; power; jurisdiction`) (staatsrecht) `de bevoegdheid van rechtbanken. Absolutie competentie betreft de vraag welke rechtbank inhoudelijk over een bepaalde zaak kan oordelen; relatieve competentie gaat over welke rechtbank bevoegd is op basis van geografische indeling.` Gerelateerde- en re...
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

bevoegdheden

(bevoegdheid / bevoegdheden) (authorization) kwaliteit of recht tot uitoefening van bepaalde (rechts) handelingen.
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId
Geen exacte overeenkomst gevonden.