Zoek op

bezoldiging

Eng: pay / stipend ambtenarenrecht - de bedragen waarop de ambtenaar uit hoofde van zijn dienstbetrekking aanspraak heeft en wachtgeld; loon Art 115 Aw…
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=bezoldiging

bezoldiging

de bezoldiging zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [bə'zɔldəxɪŋ] Verbuigingen:   bezoldiging|en (meerv.) loon en vergoedingen die ambtenaren en bestuurders krijgen voor hun werk Voorbeelden:   `bezoldiging van wethouders`, `afspraken over de bezoldiging van...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bezoldiging

Bezoldiging

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Bezoldiging``] Zie Soldij
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0003.htm

BEZOLDIGING

1) Appointement 2) Arbeidsloon 3) Gage 4) Gagement 5) Geldelijke beloning 6) Honorarium 7) Inkomen 8) Loon 9) Salariëring 10) Salaris 11) Soldij 12) Traktement 13) Verdienste 14) Wedde
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BEZOLDIGING/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.