Zoek op

biomassa

de biomassa zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   ['bijomɑsa] Verbuigingen:   biomassa|'s (meerv.) biologisch afbreekbaar deel van landbouwproducten en afvalstoffen, gebruikt voor energieopwekking Voorbeeld:   `Biomassa wordt gezien als belangrijke bron van du...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/biomassa

BIOMASSA

1) Groene energiebron 2) Grondstof voor groene energie
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BIOMASSA/1

biomassa

totale hoeveelheid energierijk materiaal in een organisme (meestal het drooggewicht genomen)
Gevonden op http://biologiepagina.nl/Havo4/N8Ecosysteem/begrippenlijst.htm

biomassa

Totale massa van een groep organismen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

Biomassa

het biologisch afbreekbare gedeelte van producten, afvalstoffen, en plantaardig en dierlijk restmateriaal van de land- en bosbouw, en van industrieel en huishoudelijk afval.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10178

biomassa

Totaal van planten dat de mens en de dieren voorziet van voedsel en materialen. Zeer waarschijnlijk een belangrijk bron van eenvoudige en complexe organische moleculen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10518

Biomassa

Plantaardig materiaal (eventueel gekweekt) voor energieproductie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10571

biomassa

Plantaardig materiaal (eventueel gekweekt) voor energieproductie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10614

Biomassa

Biomassa is organisch materiaal dat door verbranding, vergassing of vergassing omgezet kan worden in energie. Dit organische materiaal is in twee soorten onderverdeeld namelijk droge en natte biomassa. Droge biomassa bestaat uit afvalhout en GFT afval. Droge biomassa wordt meestal verbrand. Natte biomassa bestaat uit mest, GFT afval en slib. Dit ma...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10857

biomassa

Def.: de gezamenlijke massa aan levende materie voorkomend in een bepaalde levensgemeenschap of een onderdeel hiervan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Biomassa

Een bron voor duurzame opwekking van elektriciteitvorm van energie. Het gaat vaak om resten van planten of bomen, waarmee energie wordt opgewekt. Nuon gebruikt biomassa om elektriciteit op te wekken in een aantal energiecentrales. Door de Europese Unie wordt biomassa gedefinieerd als: 'De biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen e...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10939

Biomassa

Een duurzame vorm van energie. Het gaat vaak om resten van planten of bomen, waarmee energie wordt opgewekt. Nuon gebruikt biomassa om elektriciteit op te wekken in een aantal energiecentrales. Door de Europese Unie wordt biomassa gedefinieerd als: ‘De biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (inclusi...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11022

biomassa

biomassa:in ecologische zin gehanteerd voor het totale gewicht aan planten en dieren, uitgedrukt in drooggewicht per oppervlakte of aantal individuen.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

biomassa

Kwantitatieve term gebruikt in de ecologie om het totaalgewicht aan biologisch materiaal van een organisme of een groep organismen (populatie, soort) aan te geven. Biomassa kan uitgedrukt worden in het zogenoemde ’natgewicht’ (bruto gewicht van een levend of dood organisme), ’drooggewicht’ (na drogen in een oven om het aanwe...
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=definiti

Biomassa

Biomassa is het drooggewicht van organismen of delen ervan. Hieronder valt zowel plantaardig als dierlijk materiaal. Ook producten gewonnen uit plantaardig en dierlijk (rest)materiaal zoals onder andere suikerriet, mais, koolzaadolie, palmolie en dierlijke vetten, geproduceerd ten behoeve van energieopwekking en-of biobrandstof, worden gerekend tot...
Gevonden op http://www.texbriq.nl/begrippenlijst.html

biomassa

bestaat uit organische materialen zoals diverse soorten hout, mest, gras, stro, maïs en industriële restproducten zoals aardappelschillen, vruchtenschillen, tarwegist-concentraat en restproducten van de productie van alcohol en vruchtensappen.
Gevonden op http://www.texelenergie.nl/

Biomassa

De hoeveelheid levende materie in een bepaald gebied of volume. Mariene biomassa wordt veelal uitgedrukt als `nat gewicht`, `drooggewicht` of `asvrij drooggewicht` per volume zeewater of oppervlakte zeebodem.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

Biomassa

[Aardrijkskunde] Organische materialen, zoals plantaardige olie, hout en groente- en tuinafval.
Gevonden op https://quizlet.com/105261223/aardrijkskunde-h3-begrippen-flash-cards/

biomassa

[Techniek] totale hoeveelheid organisch materiaal
Gevonden op https://quizlet.com/60129255/begrippen-hoofdstuk-2-aardrijkskunde-natuur-en

Biomassa

Biomassa is een bron van groene energie, waarmee (net als met zonnepanelen) elektriciteit opgewekt wordt. Biomassa is plantaardig en dierlijk materiaal. Denk aan hout, snoeiafval, maar ook maïs, suikerriet, palmolie, koolzaadolie en dierlijke vetten.
Gevonden op https://solar-box.nl/uitleg/onderdelen-en-begrippen-zonnepanelen/abc-begrip

Biomassa

Biomassa betekent, in de context van energieopwekking, de organische materie die ingezet kan worden voor het opwekken van energie. Voorbeelden van biomassa zijn hout, mest, GFT-afval, palmolie, gewassen, rioolslib en stoffelijke overschotten van dieren. Van alle duurzaam opgewekte energie in Nederland, wordt het merendeel opgewekt door middel van b...
Gevonden op https://www.energiebericht.nl/tag/biomassa/

Biomassa

Plantaardig materiaal (eventueel gekweekt) voor energieproductie.
Gevonden op https://www.energy-check.nl/energie-woordenboek-begrippenlijst/

Biomassa

Het totale gewicht of volume van organisch materiaal in een bepaald gebied.
Gevonden op https://www.geokring.nl/informatie/geo-lexicon

biomassa

biologisch afbreekbare materialen en resten (afvalstoffen van landbouw en GFT-afval) die dienst kunnen doen als brandstof. Kan gezien worden als vorm van duurzame energie. In biologie: totale massa van organismen in een ecosysteem (plantaardig en dierlijk).
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.