Zoek op

blad voor de mond nemen

Spreekwoorden: (1914) Geen blad (of blaadje) voor den mond nemen
d.w.z. ronduit, onbewimpeld zijn meening zeggen, 17<sup>de<-sup> eeuw uit den mond spreken; 18<sup>de<-sup> eeuw: joffer uit den mond spelen (Halma, 358). In de 18<sup>de<-sup> eeuw komt deze zegswijze voor bij Tuinman I, ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0245.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.