Zoek op

Breedte-investering

Onder een breedte-investering verstaat men de aanschaf van een kapitaalgoed, waarbij zowel de kapitaalintensiteit (de verhouding kapitaal-arbeid K-A) als de arbeidsintensiteit (de verhouding arbeid-kapitaal A-K) gelijkblijft. Ten gevolge van de breedte-investering gaat de hoeveelheid arbeid met een gelijke factor omhoog. Als een fabriek voor ieder...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Breedte-investering

Breedte-investering

Investering waarbij de verhouding kapitaal en arbeid het zelfde blijft.Bijvoorbeeld:In een koekjes-fabriek staan twee koekjesmachines. Achter elke machine staan twee arbeiders. Er zijn in totaal dus vier mensen op de werkvloer. Als de baas besluit om een derde koekjesmachine aan te schaffen moeten er dus ook twee extra arbeiders in dienst komen. De...
Gevonden op https://www.finler.nl/breedte-investering/
Geen exacte overeenkomst gevonden.