Zoek op

bruto nationaal product

(BNP) groei en conjunctuur: De waarde van alle door Nederlandse productiefactoren in een jaar geproduceerd goederen en diensten. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=bruto nationaal product (BNP)

bruto nationaal product

(BNP) economie: waarde van alle door Nederlandse productiefactoren geproduceerde goederen en diensten. Is gelijk aan het bruto ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bruto nationaal product (BNP)

bruto nationaal product

(BNP) De totale productie van bedrijven en overheid van een land inclusief afschrijvingen. Zie ook nationaal inkomen en bruto binnenlands product.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/bruto-nationaal-product-bnp

Bruto Nationaal Product

(BNP) Het Bruto Nationaal Product is de waarde van alle goederen en diensten die in een bepaalde periode door een land worden geproduceerd. Het Bruto Nationaal Product is niet hetzelfde als het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het BNP is het BBP plus de door Nederlanders in het buitenland verdiende inkomens minus de door buitenlanders in Ned...
Gevonden op https://www.finler.nl/bruto-nationaal-product-bnp/

Bruto nationaal product

Verouderde term; wordt niet meer gebruikt in de Nationale rekeningen.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=475

Bruto Nationaal product

De waarde van alle goederen en diensten die in een bepaald jaar in een bepaald land worden geproduceerd.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_spanje.htm

Bruto nationaal product

Onder het Bruto nationaal product(BNP) verstaan we de waarde van alle door Nederlandse productiefactoren geproduceerd goederen en diensten. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/brutonationaalpr

Bruto nationaal product

Het bruto nationaal product (bnp) is de totale waarde van de goederen die een land in een jaar produceert plus het inkomen dat inwoners uit het eigen land verdienen in het buitenland. Het bruto nationaal product bestaat gedeeltelijk uit het bruto binnenlands product (bbp). Het bruto binnenlands product is de totale waarde van goederen die een land ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Bruto_nationaal_product

bruto nationaal product

(BNP) is de som van alle bruto toegevoegde waarde voortgebracht door alle sectoren in een land in een jaar tijd. Als overheidsproductie neemt men de ambtenarensalarissen.Ook is rekening gehouden met het saldo van de primaire inkomens ontvangen en betaald aan het buitenland. Het bruto nationaal produkt is gelijk aan de som van het netto natio...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Bruto Nationaal Product

[Aardrijkskunde] (BNP) De waarde van alle goederen en diensten die in een land in een jaar worden geproduceerd plus de inkomsten uit het buitenland, gedeeld door het aantal inwoners.
Gevonden op https://quizlet.com/97429787/aardrijkskunde-hoofdstuk-1-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.