Zoek op

cadans of cadens

Term uit de prosodie ter aanduiding van een golfbeweging in het ritme van een vers-1, strofe of gedicht, veroorzaakt door het metrum of door andere structurerende vormgevingsverschijnselen. Vaak is de...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.