Zoek op

causaal verband

Eng: causal connection [verbintenissenrecht] oorzakelijk verband tussen twee of meer feiten. Bijv. het causaal verband tussen een onrechtmatige daad en…
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=causaal verband

causaal verband

Fr: lien causal [verbintenissenrecht] oorzakelijk verband tussen twee of meer feiten. Bijv. het causaal verband tussen een onrechtmatige daad en de sch…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBebor.html#2788

Causaal verband

Dit is het verband tussen oorzaak en gevolg.
Hierbij dient rekening gehouden te worden met de toepasselijke causaliteitsleer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

causaal verband

Oorzakelijk verband tussen twee of meer feiten. Een causaal verband kan in een rechtzaak bijvoorbeeld gelegd worden tussen een onrechtmatige daad en de schade die erdoor is ontstaan.
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=9536
Geen exacte overeenkomst gevonden.