Zoek op

causaal verband

verbintenissenrecht: oorzakelijk verband tussen twee of meer feiten. Bijv. het causaal verband tussen een onrechtmatige daad ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/causaal verband

causaal verband

verbintenissenrecht: oorzakelijk verband tussen twee of meer feiten. Bijv. het causaal verband tussen een onrechtmatige ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=causaal verband

Causaal verband

Dit is het verband tussen oorzaak en gevolg.
Hierbij dient rekening gehouden te worden met de toepasselijke causaliteitsleer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

causaal verband

Oorzakelijk verband tussen twee of meer feiten. Een causaal verband kan in een rechtzaak bijvoorbeeld gelegd worden tussen een onrechtmatige daad en de schade die erdoor is ontstaan.
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=9536

Causaal verband

Het verband dat bestaat tussen oorzaak en gevolg met inachtname van de toepasselijke Causaliteitsleer.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.