Zoek op

Civil

Let op: Spelling van 1858 burgerlijk; billijk, matig, (prijs). Civile post, een burgerlijk ambt. Civile staat, eene kamer of vergadering op het raadhuis, waar aanteekening gehouden wordt van alles, wat tot den burgerlijken stand betrekking heeft, als geboorte, huwelijk, afsterven, enz. Civilegium, een b...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.