Zoek op

clausule

rechtswetenschap: paragraaf in een overeenkomst, akte of ambtelijke brief die een specifiek onderwerp behandelt. Bijv. geheimhoudingsclausule, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/clausule

clausule

de clausule zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [klɑuˈzylə] Verbuigingen:   clausule|s (meerv.) bepaling in een overeenkomst waar je je aan moet houden Voorbeeld:   `geheimhoudingsclausule` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'clausu...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/clausule

CLAUSULE

1) Afzonderlijke bepaling van een overeenkomst 2) Afzonderlijke bepaling van overeenkomst 3) Afzonderlijke zinsnede 4) Artikel 5) Beding 6) Beding in een polis 7) Bepaling 8) Bepaling in een contract 9) Beperkende bepaling 10) Deel van een reglement 11) Nader beding 12) Onderdeel van een reglement 13) Voorbehoud 14) Voorwaarde 15) Zinsnede
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CLAUSULE/1

Clausule

Een dertienregelige strofe, welke strofevorm uit het Latijn afkomstig is en het rijmschema aabaabaabaabb heeft De Nederlandse dichter Jacob van Maerlant (1235-1300) schreef op deze wijze zijn Strofische Gedichten.
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_c.htm

Clausule

[logica] - == Overzicht == Sommige clausules met een bepaalde vorm hebben een eigen naam: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Clausule_(logica)

Clausule

[onderwijs] - In het Vlaamse secundair onderwijs bedoelt men met clausule de bepaling die bij het uitreiken van een B-attest, een aantal studierichtingen of onderwijsvormen in een hoger leerjaar uitsluit. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Clausule_(onderwijs)

Clausule

[poëzie] - Gedurende de late Middeleeuwen werd de term clausule – oorspronkelijk het ritmische einde van een Latijnse volzin en gedurende de Middeleeuwen ook de samenvatting van een tekst aan het slot daarvan – gebruikt als een synoniem voor strofe: `Dit dichte ooc Jacob van Marlant, 18 clauselen`, (Opschrift van der K...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Clausule_(poëzie)

Clausule

[verzekering] - Een clausule is een bepaling in een verzekeringsovereenkomst die tot doel heeft de dekking vanuit de polisvoorwaarden of de polis uit te breiden of te beperken. De clausules maken doorgaans onderdeel uit van de polis. Ook komt het voor dat de verzekeraar de meest voorkomende clausules opneemt in de polisvoor...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Clausule_(verzekering)

clausule

•een extra bepaling in een ambtelijke brief. •het eind van een zin.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/clausule

Clausule

Een clausule is een voorwaarde die dient als afwijkende aanvulling op de standaard polisvoorwaarden. Voorbeeld van een clausule In het geval van een autoverzekering dient de op het polisblad omschreven auto, volgens de clausule, te zijn voorzien van een SCM goedgekeurd beveiligingssysteem klasse 5.
Gevonden op http://www.anwb.nl//verzekeringen/begrippen/clausule

clausule

afzonderlijke zinsnede of bepaling
Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Clausule

In clausules die aan de verzekeringsovereenkomst zijn gehecht wordt de dekking van de polis verder uitgebreid of beperkt.
Ook kunnen er in clausules speciale eisen worden gesteld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Clausule

Bepaling in een overeenkomst. In een overeenkomst van verzekering wordt hiermee in het bijzonder bedoeld een bepaling die dient tot uitbreiding of beperking van de standaard- of gebruikelijke condities. In de praktijk worden zij doorgaans met enkele woorden of letters aangeduid, bijvoorbeeld "verzorgingsclausule", "vrij van molest&qu...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

clausule

toevoeging met bijzondere bepalingen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Clausule

Een clausule is een afzonderlijke zinsnede of bepaling in een stuk of brief van ambtelijk karakter. Het is een bepaling in de overeenkomst waar men zich aan moet houden. Bij het kopen van een nieuw huis kan bijvoorbeeld een situatie ontstaan dat men het eigen huis niet verkocht krijgt en dan hoeft men het nieuwe huis ook niet te kopen. Als een eige...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Clausule

clausule

afzonderlijke bepaling, frase (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/clausule

Clausule

Bepaling in een overeenkomst. In een overeenkomst van verzekering wordt hiermee in het bijzonder bedoeld een bepaling die dient tot uitbreiding of beperking van de standaard- of gebruikelijke condities. In de praktijk worden zij doorgaans met enkele woorden of letters aangeduid, bijvoorbeeld verzorgingsclausule, vrij van molest. Bepalingen, die in ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

clausule

[Nederlands] aparte bepaling
Gevonden op https://quizlet.com/5633876/nederlands-flash-cards/

Clausule

De clausule is een ander woord voor bepaling of artikel in een overeenkomst of akte. Denk bijvoorbeeld aan een uitsluitingsclausule of een rampenclausule in een testament. Ook bekend is de AWBZ of WLZ clausule, die voorkomt dat geld op gaat aan een eigen bijdrage. Zie ook beding. Lees meer over de clausule op Wikipedia. - Meervoud van Clausule: cla...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/clausule/
Geen exacte overeenkomst gevonden.