Zoek op

Conceptueel Vermogen

Ziet structuren, verbanden en samenhang tussen verschillende vraagstukken en denkt in een breder kader.
Plaatst zich boven de materie, behoudt het overzicht;
Onderkent relaties en verbanden en komt tot onderbouwde conclusies;
Komt tot een samenhangend oordeel over vraagstukken;
Abstraheert, bekijkt vraagstukken modelmatig en maakt daard...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10575

Conceptueel Vermogen

Ziet structuren, verbanden en samenhang tussen verschillende vraagstukken en denkt in een breder kader.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10575
Geen exacte overeenkomst gevonden.