concessie

de concessie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɔnˈsɛsi] Verbuigingen:   concessie|s (meerv.) wat je toegeeft of opgeeft om een conflict op te lossen Voorbeeld:   `concessies doen aan iemand` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'conc...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/concessie

Concessie

toegeving aan wensen of eisen van de tegenpartij => tegemoetkoming; vergunning van overheidswege met uitsluiting van anderen; gebied waarvoor men een vergunning van de overheid heeft
Gevonden op http://www.encyclo.nl/aangedragen.php

concessie

het verlenen van bijzondere en uitsluitende rechten aan de exploitanten van concessiediensten
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/concessie

concessie

voor een deel toegeven vb: als je tot een overeenkomst wil komen, moet je wel concessies doen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=concessie

Concessie

Een concessie is een overeenkomst waarmee een overheidsinstantie de gehele (of gedeeltelijke) exploitatie van een economische activiteit aan een derde uitbesteedt en waarvoor deze derde het exploitatierisico draagt. Hierbij draagt de overheid de taken behorende bij een bepaalde publieke verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld het wegbeheer) voor een bep
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10194

Concessie

Kontrakt voor een bedrijf om in een bepaald gebied een grondstof te mogen delven. De overheid krijgt hier jaarlijks een bepaald bedrag voor, maar de winst gaat naar het (buitenlandse/ multinationale) bedrijf.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_indone.htm

Concessie

Winnings- c.q. eigendomsrechten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10571

Concessie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), vergunning (tot den aanleg van werken of diensten van openbaar nut enz.); gunning; inwilliging, bewilliging (het toegeven aan de eischen eens volks, eener partij enz.).
*...SIONNEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik concessionneerde, heb geconcessionneerd); een geconcessionneerd
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

Concessie

Uit `De lagere vaktalen: Taal van post-, telegraaf- en telefoonpersoneel` 1914 concessie verleenen, intrekken, bezitten. Een opzegbare concessie. De houder van een concessie. Een geconcessioneerd net. Een concessie voor een gemeentelijk net.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

concessie

tegemoetkoming, toegeving contract agentschap
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/concessie

concessie

Def.: beschikking met een verplichtend karakter voor de beschikkinghouder
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

CONCESSIE

1) Het toegeven aan eisen van de tegenpartij 2) Licentie 3) Tegemoetkoming 4) Toegeving 5) Verlof 6) Vergunning
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONCESSIE/1

concessie

(bestuursrecht) vergunning van de overheid. Gerelateerde termen: vergunningen Gerelateerde- en regelgeving: art. 30a Mediawet [context]
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

concessie

(concessie / concessiehouder) (concession) (staatsrecht) De overheid heeft een aantal taken opgedragen aan TPG. TPG is verplicht deze taken uit te voeren, bijv. het bezorgen van brieven en pakketten en de ter beschikkingstelling van brievenbussen. Dit wordt de opdracht genoemd. Daartegenover staat het exclusieve recht van TPG om b
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

Concessie

[vergunning] - Een concessie is een vergunning van de overheid die anderen uitsluit. De verkrijger van de concessie of concessiehouder krijgt dus een monopolie (alleenrecht) op bijvoorbeeld een stuk grondgebied. De aanbestedende dienst van de overheid kan ook een concessieovereenkomst sluiten voor het verrichten van openbar
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Concessie_(vergunning)

Concessie

[onderhandeling] - Een concessie tijdens een onderhandeling is een tegemoetkoming van een persoon aan een tegenpartij, of aan de persoon zelf wanneer deze zich in een persoonlijke conflictsituatie bevindt. Tijdens onderhandelingen worden die tegemoetkomingen gedaan om tegenstrijdige belangen op te lossen. Degene die een con
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Concessie_(onderhandeling)

Concessie

[gebied] - Een concessie is in internationaal recht een gebied dat wordt geregeerd door een ander land of een andere entiteit dan het land dat er de soevereiniteit over heeft. Het land dat de soevereiniteit houdt heeft een concessie gegeven om het gebied, soms voor een bepaalde tijd, te besturen. In de meeste gevallen worde
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Concessie_(gebied)

concessie

gedeeltelijke toegeving; recht op exploitatie van bodemschatten etc. (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/concessie
Geen exacte overeenkomst gevonden.