Zoek op

consequent

consequent bijv.naamw.Uitspraak:   [kɔnsəˈkwɛnt] volgens een vast plan, op dezelfde manier als eerder Voorbeelden:   `consequent blijven in wat je doet`, `een consequente toepassing van de regels`Antoniem:   inconsequent © Kernerman Dictionaries. S...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/consequent

Consequent

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] (-er, -st), in overeenstemming met (beginselen, daden enz.).
~IE, v. (...ën), gevolgtrekking; het getrouw blijven aan beginselen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

consequent

steeds op dezelfde manier vb: hij komt consequent te laat
wat logisch voortvloeit uit wat je eerder gezegd of gedaan hebt vb: als je niet van computers houdt is het niet consequent je kind een computer te geven
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=consequent

consequent

[Nederlands] steeds op dezelfde manier
Gevonden op https://quizlet.com/110490223/nederlands-flash-cards/

Consequent

Consequent houdt in dat er rechtlijnig wordt vastgehouden aan iets dat eerder gedaan of besloten is. Het één vloeit in dit geval logischerwijs voort uit het ander. Het Latijnse cōnsequēns is de voorvader van het woord dat bij ons bekend is; het betekent opvolgen. Een persoon die consequent is, zal niet snel betrapt worden op een situati...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Consequent

consequent

logisch voortvloeiend (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/consequent

consequent

logisch
Jaar van herkomst: 1648 (WNT watersnood )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

CONSEQUENT

1) Beginsel doorvoerend 2) Beginselvast 3) Consistent 4) Logisch 5) Radicaal 6) Rechtlijnig 7) Stelselmatig 8) Trouw 9) Trouw aan zijn principes 10) Volhardend 11) Zichzelf gelijkblijvend
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONSEQUENT/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.