Zoek op

consistentie

rechtswetenschap: vrij zijn van innerlijke tegenspraak. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/consistentie

consistentie

de consistentie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɔnsis'tɛn(t)si] Verbuigingen:   consistentie|s (meerv.) 1) het met elkaar in overeenstemming zijn, logische interne samenhang Voorbeeld:   `consistentie in beleid en uitvoering`Antoniem:   ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/consistentie

CONSISTENTIE

1) Dichtheid 2) Dichtheid van een vloeistof 3) Goede samenhang 4) Graad van vastheid van een stof 5) Hechtheid 6) Samenhang 7) Stevigheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONSISTENTIE/1

Consistentie

[bodemkunde] - Onder consistentie wordt in de bodemkunde verstaan de mate van samenhang tussen bodemdeeltjes. Consistentie kan men voelen met de vingers door een klomp bodemmateriaal fijn te drukken. De consistentie kan worden waargenomen in natte, vochtige en droge toestand. In de grondmechanica wordt consistentie uitgedru...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Consistentie_(bodemkunde)

Consistentie

[logica] - Consistent betekent in de logica: innerlijk samenhangend en niet tegenstrijdig, inconsistent is daarvan het antoniem en betekent: tegenstrijdig en niet innerlijk samenhangend. Kurt Gödel heeft bewezen dat geen enkel systeem dat de wiskunde probeert te formaliseren zowel consistent als compleet kan zijn, dit heet...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Consistentie_(logica)

Consistentie

[stofeigenschap] - De consistentie is een maat voor de hoeveelheid toegevoegde vaste stof per eenheid vloeistof in een suspensie. Het is vergelijkbaar met de concentratie, waarbij de hoeveelheid opgeloste stof per eenheid vloeistof wordt aangegeven. De consistentie kan worden bepaald door de suspensie te wegen en te zeven. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Consistentie_(stofeigenschap)

consistentie

Term uit de literaire kritiek voor de samenhang en evenwichtigheid van de onderdelen die gezamenlijk het literaire werk vormen tot één geheel. Consistentie is een van de structuurkenmerken van het literaire werk en behoort als zodanig tot de compositie of
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Consistentie

De dichtheid van een vloeistof of lichaam.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

Consistentie

Mate van stevigheid, vastheid..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Consistentie

Stijfheid (weerstand tegen vervorming onder druk) van een smeervet, uitgedrukt in een NLGI-klasse, en gemeten met een penetrometer, waarbij een conisch lichaam in het vet zakt. Hoe dieper het lichaam in het vet zakt, hoe minder consistent het vet is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10767

consistentie

Def.: een aanduiding voor de toestand van de grond (vast, plastisch, vloeibaar) afhankelijk van het vochtgehalte
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

consistentie

Def.: in hoeverre voldoet de gehele gegevensverzameling aan de vooraf gestelde voorwaarden in de specificatie. Toelichting: Een functiemodel is consistent wanneer het aantal waarnemingsgrootheden juist voldoende is om de onbekenden te berekenen. Een oplossing is consistent als er geen tegenspraken optreden bij het invullen van de vere...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

consistentie

stevigheid of vloeibaarheid van eten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

consistentie

Het geheel van vloei-eigenschappen van inkten, zoals boterachtig, streng, stijf, etc.
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/consistent

Consistentie

Met elkaar in overeenstemming zijn. Begrip dat men terugvindt in vaktermen als assortimentsconsistentie, consistentie van antwoorden op een vragenlijst, en dergelijke. Soms coherentie genoemd.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.