Zoek op

constructivisme

onderwijskundige theorie uit de laatste decennia van de vorige eeuw, die de nadruk legt op het feit dat studenten zelf hun eigen werkelijkheid construeren en zelf kennis en vaardigheden opbouwen. Onderwijzen is in deze visie het creëren van een leeromgeving, waarin de kans dat studenten zelf waardevolle en juist informatie opbouwen, maximaal is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10192

constructivisme

Oorspronkelijk een Russische stroming in de kunst, ontstaan in 1922 en in 1924 uitgemond in het Literair Centrum der Constructivisten, dat met literaire middelen het revolutionair socialisme wilde ondersteunen. De belangrijkste theoreticus was K.L. Zelinsky. In het literaire constructivisme wilde men de dynamiek bevorderen door het woordmateriaal z...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Constructivisme

Abstract: De theorie van het constructivisme van Piaget gaat ervan uit dat kinderen tot ontdekkingen komen omtrent gesproken en geschreven taal door actief met hun wereld bezig te zijn. Door nieuwe informatie te integreren en op te slaan in het geheugen breiden zij hun taal- en kennissysteem uit. Binnen (interactief) taalonderwijs kunnen leerkracht...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364

Constructivisme

(1915-1930) De stroming waarbij de constructie zichtbaar moet blijven. Constructivisten hadden veel belangstelling voor de toepassing van moderne technieken en vooral die onderdelen daarvan die goed zichtbaar, zoals schijnwerpers en liften. Gebruikte materialen waren uiteraard vooral staal, beton en glas. Vooral na de revolutie van 1917 zochten Rus...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

Constructivisme

[ architectuurstromingen] Vlak voor het uitbreken van de Russische Revolutie in 1917 kwam de stroming van het constructivisme op. Deze stroming verzette zich tegen subjectiviteit en expressionistische uitspattingen. Na het uitbreken van de revolutie kwam de stroming in een versne...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10776

constructivisme

constructivisme zelfst.naamw. [kunst] een kunststroming in Rusland in het begin van de 20e eeuw [wiskunde] [filosofie] stroming in de filosofie van de wiskunde, waarin slechts objecten waarvan een constructie kan worden aangegeven, erkend worden [filosofie] [psychologie] opvatting dat wat we bescho...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/constructivisme

constructivisme

In Rusland tussen 1910 en 1920 ontstane stroming in de beeldende kunst en architectuur waarin het gaat om het meetbare, het zuiver-objectieve en het praktische, gebaseerd op geometrische vormen. Kreeg gestalte in het werk van Vladimir Tatlin. Bij hem sloten zich na de revolutie de gebroeders Pevsner en El Lissitsky aan. In het westen is de stijl v...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=5816

Constructivisme

[kunst] - Constructivisme is een kunstvorm in de periode van 1919 tot 1934, met belangrijke wortels in Rusland. == Ontwikkeling en typering == In de schilderkunst speelde, kort voor de Eerste Wereldoorlog, de Russische avant-garde een opvallend belangrijke rol in de ontwikkeling van de abstracte kunst. Uit het rayonisme van...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Constructivisme_(kunst)

Constructivisme

[wiskunde] - Het constructivisme is een stroming in de filosofie van de wiskunde die stelt dat het enige geldige bewijs van het bestaan van een wiskundig object een constructie van dat object is. In het bijzonder wordt de bewijsmethode van de reductio ad absurdum uitgesloten. Men spreekt meestal van `constructieve wiskunde`...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Constructivisme_(wiskunde)

Constructivisme

[filosofie] - Het constructivisme (ook wel: sociaal-constructivisme) is een psychologische kennistheorie die stelt dat verschijnselen in de werkelijkheid sociale constructies zijn. Daarmee wordt bedoeld, dat een bepaald verschijnsel slechts ervaren wordt als iets dat werkelijk bestaat en van andere zaken onderscheidbaar is,...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Constructivisme_(filosofie)

constructivisme

kunstrichting die werkt met geometrische figuren (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/constructivisme

constructivisme

kunstrichting die werkt met geometrische figuren
Jaar van herkomst: 1934 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

CONSTRUCTIVISME

1) Streng consequent functionalisme
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONSTRUCTIVISME/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.