Zoek op

Consumentenprijsindex

(CPI) Gewogen gemiddelde van een groot aantal partiële prijsindexcijfers.
Gevonden op https://www.finler.nl/consumentenprijsindex-cpi/

consumentenprijsindex

(CPI) [bankrecht] de verandering in de ~ is een maatstaf voor de gemiddelde prijsverandering van een standaardpakket goederen en diensten die h…
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=consumentenprijsindex

consumentenprijsindex

consumentenprijsindex zelfst.naamw. [economie] prijsindex van de goederen en producten die een gemiddeld huishouden in een bep. periode aanschaft, o.m. gebruikt om de gemiddelde prijsontwikkeling (inflatie of deflatie) over die periode te bepalen Bron: Wikiwoordenboek - consumentenprijsindex. Sp...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/consumentenprijsindex

consumentenprijsindex

(CPI) groei en conjunctuur - Bij de bepaling van de inflatie is het onjuist gewoon het gemiddelde uit te rekenen van alle prijsveranderingen di…
Gevonden op http://www.economischwoordenboek.nl/woordenboekEcocon.html#1662

consumentenprijsindex

(CPI) markten en prijzen, groei en conjunctuur - De door het CBS samengestelde index die de ontwikkeling van het algemeen prijsniveau weergeeft…
Gevonden op http://www.economischwoordenboek.nl/woordenboekEcocon.html#1663

Consumentenprijsindex

Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland. Hiertoe behoren onder andere voedingsmiddelen, duurzame goederen zoals huishoudelijke apparaten en auto’s, energie en woningdiensten (huren), en een aantal overheidsdiensten. Ook consumptiegebond...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=200

consumentenprijsindex

geeft de stijging aan van een pakket goederen en diensten door een modaal gezin gekocht in het basisjaar. Het is een samengesteld en gewogen indexcijfer, omdat het uit zeer veel verschilldende goederen bestaat, en elk ...
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip02.htm

Consumentenprijsindex

Geeft de stijging aan van een pakket goederen en diensten door een modaal gezin gekocht in het basisjaar. Het is een samengesteld en gewogen indexcijfer, omdat het uit zeer veel verschillende goederen bestaat, en elk product meetelt naar relatieve importantie. Het samengesteld gewogen prijsindexcijfer wordt berekend door alle partiële indexcijfers...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10762

Consumentenprijsindex

Een maatstaf van het prijspeil die de kost van een vastgelegd mandje consumentengoederen in een bepaald jaar vergelijkt met de kost van hetzelfde mandje in het basisjaar.
Gevonden op http://homepages.vub.ac.be/~lmahens//ECN250_Woordenlijst.pdf

Consumentenprijsindex

De Consumentenprijsindex (CPI) is een belangrijke maatstaf voor het meten van de gemiddelde prijsontwikkeling in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert maandelijks informatie over de CPI. Er wordt in beknopte vorm beschreven wat consumentenprijsindexcijfers zijn, hoe ze worden vastgesteld, welke verschillende CPI-reeksen word...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Consumentenprijsindex
Geen exacte overeenkomst gevonden.