Zoek op

context

Eng: context [rechtswetenschap] (zins-)verband, waarin zich iets voordoet, de bewoordingen van een tekst die het kader scheppen waarin een aspect daaru…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekcont.html#12837

context

de context zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈkɔntɛkst] Verbuigingen:   context|en (meerv.) 1) tekst die om een of meer woorden staat Voorbeeld:   `Bij het woord 'bank' moet je in de context kijken of het 'meubel' of 'geldinstelling' betekent.` 2...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/context

Context

Beschrijving van het beleidsterrein, beknopt (historisch) overzicht van de hoofdlijnen van het beleid en de doelstellingen van de overheid op dat terrein, alsmede de onderlinge relaties van de verschillende actoren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10046

Context

Het geheel van omgevingselementen die direct en-of indirect inhoud, structuur en wijze van bevraging van het archief van een bepaalde archiefvormer bepalen.
1. van een archiefstuk, archiefbestanddeel of archiefafdeling: het geheel van administratief-organisatorische, bestuurlijk-juridische en technische gegevens, waarbinnen de functie van het ar...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10273

Context

Let op: Spelling van 1858 inhoud, zamenhang, redekoppeling
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608

Context

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. redeverbinding, zamenhang.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

Context

het geheel waarin een onderdeel geplaatst is, de samenhang.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

Context

[ architectonische termen] In de architectuur (-geschiedenis) wordt met 'context' de samenhang bedoeld waarin een bouwwerk zich voordoet. In de smalle betekenis van het woord doelt men met 'context' op de gebouwde of natuurlijke omgeving van het bouwwerk, in brede ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10776

context

•verband waarin iets zich voordoet.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/context

Context

[Nederlands] Zinsverband
Gevonden op https://quizlet.com/120232041/nederlands-flash-cards/

context

verband waarin een woord of een uitspraak gezegd wordt
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/c.html

ConTEXT

ConTEXT is een freewareteksteditor voor softwareontwikkelaars. Het programma bevat allerlei opties, zoals syntaxiskleuring voor het bewerken van broncode van software, opmaaktalen of andere bestanden. Naast syntaxiskleuring voor bekende programmeer- en opmaaktalen beschikt ConTEXT ook over een eigen taal voor het definiëren van syntaxiskleuring v...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/ConTEXT

Context

[taal] - De context is de totale omgeving waarin iets zijn betekenis krijgt. Hierbij kan zowel letterlijk "tekst" worden bedoeld als een situatie of betrokken personen. De context is de achtergrond of referentie van elke uitdrukking of idee of gebeurtenis in welke het was uitgedrukt, in relatie tot welke het een bepaalde be...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Context_(taal)

Context

[mycologie] - Context is een verzamelnaam voor de hyfen die niet instaan voor de soortverbreiding van een zwam. De weefsels in het vruchtlichaam van een zwam of schimmels worden opgedeeld naargelang ze al dan niet instaan bij de voortplanting van de soort. Het hymenium is de vruchtbare laag die de basidiën of ascen met spo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Context_(mycologie)

context

verband, situatie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Context

Context is de samenhang tussen woorden en zinnen. Woorden hebben vaak verschillende betekenissen, waarbij uit de gebeurtenis kan worden afgeleid welke betekenis een woord heeft. Om een duidelijker beeld te geven van wat de context precies inhoudt, staan hieronder enkele voorbeeldzinnen. Door te kijken naar de omliggende woorden kan het woord in de ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Context

context

samenhang (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/context

context

tekst die om een woord of zin heen staat vb: uit de context kun je begrijpen wat het woord betekent
wat ervoor en erna gebeurd is vb: in deze context was zijn gedrag een belediging Synoniem: situatie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=context

context

samenhang
Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Context

Verband, samenhang
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

CONTEXT

1) Bewoording 2) Configuratie 3) Geheel 4) Omstandigheden 5) Redeverband 6) Samenhang 7) Samenhang in de zin 8) Setting 9) Tekstverband 10) Verband 11) Verband waarin iets zich voordoet 12) Zinsverband
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONTEXT/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.