Zoek op

conventie

Fr: la convention [volkenrecht] verdrag tussen soevereine staten Zie ook…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBecod.html#2884

conventie

Eng: convention [politiek] internationaal - 1. overeenkomst tussen staten 2. vergadering, bijvoorbeeld Europese Conventie: vergadering belast met het s…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekcont.html#12878

conventie

Eng: convention [burgerlijk procesrecht] de procedures in conventie (eiser is gestart) en reconventie (tegenclaim van gedaagde) worden in beginsel tege…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekcont.html#12879

conventie

Eng: convention internationaal - 1. overeenkomst tussen staten 2. vergadering, bijvoorbeeld Europese Conventie: vergadering belast met het schrijven va…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekcont.html#12881

conventie

Eng: convention [volkenrecht] verdrag tussen soevereine staten Zie ook reconventie internationale verdragen…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekcont.html#12880

conventie

[overeenkomstenrecht] overeenkomen…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekcont.html#12882

conventie

de conventie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɔn'vɛn(t)si] Verbuigingen:   conventie|s (meerv.) 1) wat de mensen meestal doen Voorbeeld:   `De omgang tussen mannen en vrouwen is sterk door conventies bepaald.`Synoniem:   gewoonte 2)
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/conventie

conventie

wat men gewoonlijk doet of moet vb: het hoort tot de conventies van dit land om de doden meteen te begraven Synoniemen: gebruik gewoonte zede mores
officiële overeenkomst tussen twee of meer landen vb: de twee landen hebben een conventie gesloten Synoniemen: verdrag pact verbond
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=conventie

conventie

Uitgangspunt, vormgevingsprincipe of opvatting, in de literatuur van een bepaalde periode algemeen aanvaard door auteurs en lezers of toeschouwers zodat toespelingen onmiddellijk begrepen worden, maar ook afwijkingen van de conventie direct als zodanig worden ervaren. In het bijzonder in het drama zijn conventies erg belangrijk, omdat de auteur de ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

conventie

verdrag
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Conventie

Let op: Spelling van 1858 overeenkomst, verdrag; vergadering: nationale conventie, de vergadering van de afgevaardigden des volks. Conventioneel, overeenstemmend, overeenkomstig; waaromtrent men overeengekomen is. Conventionsgeld, overeenkomstgeld, die muntsoorten, welke, volgens eene overeenkomst (conv...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608

Conventie

Het gedeelte van een procedure, waarin de vordering wordt behandeld van degene die de procedure gestart heeft.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10677

Conventie

Eis. Zie Eis in Reconventie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

conventie

[Nederlands] overeenkomst, verdrag, samenkomst, vergadering. Het geheel van als passend aanvaarde vormen, gebruiken, stilzwijgend aanvaarde regels en afspraken
Gevonden op https://quizlet.com/21220528/nederlands-flash-cards/

Conventie

Een conventie is een afspraak tussen twee of meer partijen, maar vaak tussen alle leden van een grote of kleine gemeenschap. ==Dimensies== De aard van de conventie wordt bepaald door een aantal dimensies, met name meerdere of mindere mate van verplichting en bewustheid, alsook door de situatie. ===Verplichting=== De ene conventie heeft een zeer vr...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Conventie

Conventie

internationale overeenkomst
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

conventie

overeenkomst; traditioneel gebruik; belangrijke vergadering (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/conventie

conventie

overeenkomst, vergadering
Jaar van herkomst: 1398 (Moors 75, 5 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

CONVENTIE

1) Aaneensluiting van fabrikanten 2) Bestand 3) Bridgeterm 4) Federatie 5) Gebruik 6) Gewoonte 7) Mores 8) Overeenkomst 9) Schriftelijke overeenkomst 10) Usance 11) Verbond 12) Verdrag 13) Vergadering 14) Vorm
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONVENTIE/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.