conventie

de conventie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɔn'vɛn(t)si] Verbuigingen:   conventie|s (meerv.) 1) wat de mensen meestal doen Voorbeeld:   `De omgang tussen mannen en vrouwen is sterk door conventies bepaald.`Synoniem:   gewoonte 2)
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/conventie

conventie

wat men gewoonlijk doet of moet vb: het hoort tot de conventies van dit land om de doden meteen te begraven Synoniemen: gebruik gewoonte zede mores
officiële overeenkomst tussen twee of meer landen vb: de twee landen hebben een conventie gesloten Synoniemen: verdrag pact verbond
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=conventie

conventie

vergadering gebruik, gewoonte
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/conventie

conventie

Uitgangspunt, vormgevingsprincipe of opvatting, in de literatuur van een bepaalde periode algemeen aanvaard door auteurs en lezers of toeschouwers zodat toespelingen onmiddellijk begrepen worden, maar ook afwijkingen van de conventie direct als zodanig worden ervaren. In het bijzonder in het drama zijn conventies erg belangrijk, omdat de auteur de ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

conventie

verdrag
Gevonden op http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1025

Conventie

Let op: Spelling van 1858 overeenkomst, verdrag; vergadering: nationale conventie, de vergadering van de afgevaardigden des volks. Conventioneel, overeenstemmend, overeenkomstig; waaromtrent men overeengekomen is. Conventionsgeld, overeenkomstgeld, die muntsoorten, welke, volgens eene overeenkomst (conv...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608

Conventie

Het gedeelte van een procedure, waarin de vordering wordt behandeld van degene die de procedure gestart heeft.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10677

CONVENTIE

1) Aaneensluiting van fabrikanten 2) Bestand 3) Bridgeterm 4) Federatie 5) Gebruik 6) Gewoonte 7) Mores 8) Overeenkomst 9) Schriftelijke overeenkomst 10) Usance 11) Vergadering 12) Vorm 13) Verdrag 14) Verbond
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONVENTIE/1

Conventie

Eis. Zie Eis in Reconventie.
Gevonden op http://bellevueholidayrentals.com/juridisch/

conventie

(convention) (burgerlijk procesrecht) `de procedures in conventie (eiser is gestart) en reconventie (tegenclaim van gedaagde) worden in beginsel tegelijk behandeld en in hetzelfde eindvonnis beslist; indien een partij een geschil aanhangig maakt en de wederpartij daarop reageert onder instelling van een tegeneis, dan wordt de eerst inges...
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

conventie

(convention) (politiek - internationaal) 1. overeenkomst tussen staten 2. vergadering, bijvoorbeeld Europese Conventie: vergadering belast met het schrijven van het verdrag tot een Europese Grondwet 3. partijcongres in de Verenigde Staten waarop de presidentskandidaat wordt gekozen.
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

conventie

(convention) (volkenrecht) verdrag tussen soevereine staten. Gerelateerde termen: internationale verdragen reconventie
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

conventie

(conventie / conveniëren / geconvenieerd) (overeenkomstenrecht) overeenkomen.
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

Conventie

Een conventie is een afspraak tussen twee of meer partijen, maar vaak tussen alle leden van een grote of kleine gemeenschap. ==Dimensies== De aard van de conventie wordt bepaald door een aantal dimensies, met name meerdere of mindere mate van verplichting en bewustheid, alsook door de situatie. ===Verplichting=== De ene conventie heeft een zeer vr...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Conventie

Conventie

internationale overeenkomst
Gevonden op http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/frames_verslagen.php?verslag_id=63

conventie

overeenkomst; traditioneel gebruik; belangrijke vergadering (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/conventie

conventie

overeenkomst, vergadering
Jaar van herkomst: 1398 (Moors 75, 5 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.