Zoek op

corpus

vermogensrecht: Latijn: feitelijke machtsuitoefening over een goed als voorwaarde voor bezit. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/corpus

corpus

burgerlijk procesrecht: Latijn: lichaam van een dagvaarding of vonnis;verzameling teksten. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/corpus

corpus

bankrecht: Latijn: aflossingswaarde van een obligatie zonder de rente. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/corpus

corpus

financiële zaken: Latijn: lichaam. De aflossingswaarde van een obligatie zonder de rente. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=corpus

Corpus

(l). Lichaam. Ook het lichaam van een wettekst
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Corpus

Aflossingswaarde van een obligatie zonder de rente.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

corpus

uitbeelding van een lichaam, gewoonlijk dat van Christus, maar mogelijk ook van de overledene zelf.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10134

corpus

lichaam, rechtspersoon
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

corpus

lichaam, lijk
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Corpus

Onder corpus verstaan we de aflossingswaarde van een obligatie zonder de rente. ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/corpus.htm

Corpus

Een geheel van Samenhangende Inzichten over de Werkelijkheid.
Gevonden op http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Begrippen.Corpus

Corpus

Let op: Spelling van 1858 Lat., het ligchaam; eene soort van letterdruk. Corpus delicti, het zigtbare voorwerp eener misdaad. Corpus juris, eigenlijk het regtsligchaam, Justiniaans, (Romeinsch) wetboek. Corpus juris canonici, het kerkelijk wetboek
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Corpus

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. lichaam; - delicti, voorwerp waarmede eene misdaad, een wanbedrijf of eene overtreding is begaan; het gestolene; - juris, het romeinsche recht (wetboek van keizer Justinianus).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

corpus

Beeld van Christus, hangend aan een kruis. Wordt ook zonder kruis aan de muur bevestigd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10695

Corpus

lichaam(gedeelte). Ook mediaan gedeelte op de epididymus.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10729

Corpus

Lichaam..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

corpus

•alle verzamelde werken die bekend zijn op een bepaald gebied. •lichaam •lijk
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/corpus

corpus

corpus zelfst.naamw. alle verzamelde werken die bekend zijn op een bepaald gebied    Voorbeeld: `Dit is het corpus van het Middelnederlands van de dertiende eeuw. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'corpus' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taal...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/corpus

corpus

lichaam
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

Corpus

Aflossingswaarde van een obligatie zonder de rente. Corpus is een latijns woord wat vrij vertaal
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/corpus

Corpus

[taalkunde] - Een corpus (meervoud corpora) is in de taalkunde een verzameling teksten of mondelinge uitingen (klankopnames) in een bepaalde taal, die gebruikt wordt om onderzoek van linguïstische of statistische aard op te verrichten. In het onderzoek naar de kindertaalverwerving refereert men ook aan de (totale) taalprod...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Corpus_(taalkunde)

Corpus

Corpus is het Latijnse woord voor lichaam en wordt in het Nederlands in vele contexten gebruikt. Voorbeelden: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Corpus

CORPUS

CORPUS is een interactief museum en congrescentrum langs de snelweg A44 in Oegstgeest. ==Reis door de mens== Bij CORPUS, Latijn voor lichaam, staat de attractie `reis door de mens` centraal. Hierbij wordt het publiek op een laagdrempelige manier in 55 minuten door `het menselijk lichaam` geleid. De reis begint bij de knie, van hieruit kan men ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/CORPUS

Corpus

Corpus is de aflossingswaarde van een obligatie exclusief de rente.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Corpus

corpus

verzameling teksten (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/corpus
Geen exacte overeenkomst gevonden.