Zoek op

corruptie

strafrecht: bedrog als gevolg van omkoping. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/corruptie

corruptie

de corruptie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɔˈrʏpsi] Verbuigingen:   corruptie|s (meerv.) het aannemen van geld om dingen voor iemand te doen die verboden zijn © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'corruptie' komt voor in de Woordenlij...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/corruptie

CORRUPTIE

1) Aanbieden van geld aan ambtenaar 2) Ambtelijk wanbedrijf 3) Bederf 4) Bedorvenheid 5) Gekuip 6) Omkoopbaarheid 7) Omkoperij 8) Omkoping 9) Vervalsing 10) Verwording 11) Zedelijk bederf 12) Zedenbederf
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CORRUPTIE/1

Corruptie

Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie ongeoorloofde gunsten verleent in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst. Men kan enerzijds een onderscheid maken tussen publieke en private corruptie, al naargelang de omgekochte persoon een positie bij de overheid of bij een onderneming hee...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Corruptie

corruptie

•bedrog vanwege oneerlijkheid.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/corruptie

Corruptie

bederf.
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Corruptie

Machtsmisbruik ten bate van persoonljke belangen.
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

Corruptie

Het niet juist omgaan met geld dat niet van jou is. Hiertoe behoren omkoping, geld van anderen in je eigen zak steken, meer vragen voor een dienst en een gedeelte in je eigen zak steken. Corruptie is een groot probleem in alle Derde Wereldlanden. Het wordt vaak geaccepteerd.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_indone.htm

Corruptie

Handelen, i.c. politiek bedrijven, onder invloed van omkoping.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429

corruptie

Corruptie (letterlijk: bederf) is onwettige omkoping van functionarissen door geld, goederen of diensten, om aldus voordeel te verkrijgen. In veel landen is corruptie zeer algemeen en wordt als min of meer normaal beschouwd, omdat de overheidssalarissen zo laag zijn. Zo worden boetes bij de politie vaak afgekocht met een onderhandse regeling. Ernst...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Corruptie

Het als ambtenaar misbruik maken van bevoegdheden, teneinde persoonlijk voordeel (winstbejag) te behalen. Het begrip `voordeel' moet hierbij zeer ruim worden geïnterpreteerd, dus niet alleen op geld worden betrokken. Zie ook Graseter en Vleeseter.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Corruptie

Corruptie is het verschijnsel waarbij iemand een ander omkoopt of zich laat omkopen om bepaalde zaken gedaan te krijgen. Het belangrijkste voorbeeld van corruptie is het betalen of aannemen van steekpenningen. Met dit smeergeld wordt iemand in een bepaalde machtspositie omgekocht om voor degene die de steekpenningen betaalt bepaalde gunsten te verl...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Corruptie

Corruptie

[Nederlands] Omkoopbaarheid
Gevonden op https://quizlet.com/126898961/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.