Zoek op

current ratio

financiële zaken: Engels: kengetal om de liquiditeit van een onderneming overzichtelijk weer te geven, vaak in combinatie ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=current ratio

current ratio

ondernemingsrecht: Engels: verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden van een vennootschap. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/current ratio

Current ratio

Current Ratio of algemene liquiditeitsratio of het nettobedrijfskapitaal is de verhouding tussen de vlottende activa en het op korte termijn opeisbare.Onder vlottende activa verstaan we alle activa die bestemd zijn om te worden verbruikt in het cyclische exploitatieproces (Aankoop - productie - verkoop - inning).Het op korte termijn opeisbare groep...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Current ratio

De current ratio geeft de verhouding tussen vlottende activa en vlottende passiva weer. Een positieve current ratio staat altijd boven de 1. De current ratio kan en mag echter verschillen per soort bedrijf. Zo kan een handelsonderneming met veel makkelijk te verkopen goederen (lees: incourante goederen) mogelijk volstaan met een current ratio van 1...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Current ratio

De current ratio geeft de verhouding tussen vlottende activa en vlottende passiva weer. Een positieve current ratio staat altijd boven de 1. De current ratio kan en mag echter verschillen per soort bedrijf. Zo kan een handelsonderneming met veel makkelijk te verkopen goederen mogelijk volstaan met een current ratio van 1. Terwijl een fabrikant van ...
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Current ratio

De verhouding tussen de vlottende activa en het kort vreemd vermogen: ( > valutahandel > algemeen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/currentratio.htm

Current ratio

kengetal voor de liquiditeit, af te lezen uit de balans. De current ratio is de verhouding tussen de vlottende activa (incl. liquide middelen) en het kort vreemd vermogen. cr = vl act. - kort v.v.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10640

Current ratio

Volgens de Externe Verslaggeving. Kijk voor een toelichting bij: bedrijfseconomische-modellen.nl de vlottende activa ------------------------------------- het kort vreemd vermogen Volgens de Financiering en de Interne Verslaggeving: de vlottende activa plus de liquide middelen -------------------------------------------------------------- het kor.....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Current ratio

de verhouding tussen de vlottende activa en de vlottende passiva, door de tweede grootheid op de eerste te delen. quick ratio.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Current ratio

Vlottende activa gedeeld door vlottende passiva. Dit is de mate waarin de onderneming met de liquide middelen de kortlopende schulden kan aflossen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/current-ratio

Current ratio

Een gezonde waarde voor dit kengetal ligt boven de 1. Alleen dan kan aan de schuldeisers tegemoet worden gekomen. Echter, in de vlottende activa kan sprake zijn van een incourante voorraad en dubieuze debiteuren. Algemeen geldt daarom een waarde van 1 als laag en tussen de 1,5 en 2 als gezond, afhankelijk van de onderneming en industrie. De meeste...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Current_ratio

Current ratio

De current ratio is een maatstaf om de liquiditeit van een onderneming te beoordelen. Bij de current ratio wordt er een vergelijking getrokken tussen de omvang van de vlottende activa ten opzichte van de vlottende passiva. Door de vlottende activa dus te delen door het kort vreemd vermogen ontstaat de current ratio. De algemene formule voor de curr...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Current_ratio

Current ratio

Ondernemingen willen niet voor de verrassing komen te staan dat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Daarom houden ze altijd nauwlettend in de gaten of er voldoende geld op de bank staat (of in hun contante kas zit) waarmee ze op korte termijn betalingen kunnen doen. Een manier om dit in de gaten te houden is door het berekenen van de curren...
Gevonden op https://www.finler.nl/current-ratio/

Current ratio

(2) Financieel kengetal om de liquiditeit van een onderneming te bepalen. Te berekenen door de vlottende activa te delen door de vlottende passiva. Zie ook `Kengetallen`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Current ratio

(1) 1) Volgens de Externe Verslaggeving: (de vlottende activa)/(het kort vreemd vermogen).
2) Volgens de Financiering en de Interne Verslaggeving: (de vlottende activa plus de liquide middelen)/(het kort vreemd vermogen). Het verschil volgt uit de verschillende definities van vlottende activa. Bij de financiering en de interne verslaggeving neem...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.