Zoek op

dactylus

dactylus zelfst.naamw. taalkunde een versvoet die bestaat uit een beklemtoonde lettergreep gevolgd door twee onbeklemtoonde lettergrepen Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'dactylus' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dactylus

DACTYLUS

1) Dichtmaat 2) Dichttrant 3) Driedelige versvoet 4) Plant 5) Versvoet 6) Versvoet van een lange en twee korte lettergrepen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DACTYLUS/1

Dactylus

Een versvoet met de vaste combinatie: - U U In de tijd van de Renaissance zijn de klassieke versmaten in West-Europa overgenomen Daar in de Westeuropese talen de lengte van de lettergreep geen duidelijke rol speelt, kon men de afwisseling kort : lang niet overnemen Men verving die door een afwisseling van geaccentueerde en ongeaccentueerde lettergr...
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_d.htm

Dactylus

[dichtvorm] - Het woord komt via het Latijn uit het Grieks en betekent vinger. De versvoet heeft zijn naam gekregen doordat een vinger uit twee lange en een kort kootje bestaat. Dactylus is als woord zelf metrisch gezien een dactylus. Dit kan als ezelsbruggetje dienen om deze versvoet te onthouden. ==Voorbeeld== De zesvoeti...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dactylus_(dichtvorm)

dactylus

Term uit de prosodie ter aanduiding van een versvoet bestaande uit een heffing gevolgd door twee dalingen, bijv. dáctl...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

dactylus

versvoet met één beklemtoonde en twee onbeklemtoonde lettergrepen
Jaar van herkomst: 1784 (WNT tuigage )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

dactylus

versvoet bestaande uit resp. een beklemtoonde en twee onbeklemtoonde lettergrepen. De laatste dactylus hoeft niet ‘volledig te zijn: soms komt er na de eerste beklemtoonde lettergreep slechts één onbeklemtoonde lettergreep ( zie r. 2 van het gedicht van Potgieter), soms zelfs eindigt de versregel met de beklemtoonde lettergreep.( Zie r....
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10167

Dactylus

drie lettergrepen; nadruk op de eerste (+---+---+--)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10855

dactylus

versvoet van één beklemtoonde gevolgd door twee onbeklemtoonde lettergrepen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/dactylus

Dactylus

De dactylus is een versvoet die bestaat uit een beklemtoonde lettergreep gevolgd door twee onbeklemtoonde lettergrepen. Voorbeeld: kinderen De term dactylus zelf is ook een dactylus!(---)
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/26_Dactylus.html

dactylus

Laatste segment van de thoraxpoten, vanaf het lichaam gerekend bij kreeftachtigen.
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=duikgids&selected=defini

dactylus

versvoet van achtereenvolgens één beklemtoonde lettergreep en twee onbeklemtoonde lettergrepen.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.