Zoek op

Dag des oordeels

De dag des oordeels, ook wel de jongste dag of het laatste oordeel, is een begrip voor een dag die in zowel joodse, christelijke als islamitische religieuze boeken wordt genoemd als de dag waarop over alle mensen een oordeel geveld zal worden door God. De dag des oordeels vormt de kern van de eschatologie van deze drie Abrahamitische religies. ==D...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dag_des_oordeels

Dag des oordeels

In de Bijbel is op verschillende plaatsen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, sprake van een eindtijd, waarin levenden en doden geoordeeld zullen worden. In de christelijke eschatologie neemt de dag des oordeels een belangrijke plaats in, getuige het aantal vermeldingen in de Bijbel, zoals hieronder genoemd. De dag des oordeels vindt vo...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10248

dag des oordeels

Dag waarop het laatste oordeel zal plaatshebben: jongste dag. Laatste oordeel: het vonnis dat God zal uitspreken op het einde der wereld, over de levenden en de doden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664
Geen exacte overeenkomst gevonden.