Zoek op

daguerreotypie

Door de Fransman Louis Jacques Mandé Daguerre (1797-1851) ontdekte fotografische techniek. In 1839 officieel geïntroduceerd en gangbaar tot circa 1860. De opname werd gemaakt op een met jodiumdamp lichtgevoelig gemaakte, verzilverde en gepolijste koperplaat. Na ontwikkeling met kwikdamp ontstond een spiegelbeeldig, positief beeld. Elke opname was...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/fotografie/daguerreotypie

Daguerreotypie

Bij daguerreotypie wordt een gepolijste, verzilverd koperen plaat gebruikt. Deze wordt lichtgevoelig gemaakt met jodiumdampen. Deze levert na blootstelling aan kwikdampen (ontwikkelen) positieve, spiegelende beelden. Het beeld wordt gefixeerd in een zoutoplossing, en dan afgespoeld met water. Deze beelden waren destijds gedetailleerder dan de eerd...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Daguerreotypie

daguerreotypie

Eenmalig procédé waarbij een direct positief wordt verkregen op een gepolijste verzilverde, aanvankelijk door jodiumdampen en later in combinatie met broomdampen lichtgevoelig gemaakte koperplaat.
Categorie: Procédés en Technieken > diazoprocédés.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491
Geen exacte overeenkomst gevonden.