Zoek op

dauwpunt

dauwpunt zelfst.naamw. [meteorologie] de temperatuur waarbij de vochtigheid van de atmosfeer gelijk is aan de verzadigde dampspanning waardoor er condensatie kan gaan optreden   Voorbeeld: `Vroeg in de morgen bereikte de temperatuur het dauwpunt en raakte het gras bedekt met fijne druppe...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dauwpunt

Dauwpunt

(ook: condensatietemperatuur) Temperatuur van de lucht, waarbij condensatie begint op te treden doordat de verzadigingsdampspanning van de daarin aanwezige waterdamp is bereikt. De relatieve vochtigheid is dan 100%.
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/D.html

Dauwpunt

Het dauwpunt is de temperatuur waarbij bij gelijkblijvende dampdruk condensatie optreedt. Koude lucht kan minder waterdamp bevatten dan warme lucht en raakt bij voldoende isobare afkoeling verzadigd met waterdamp, de relatieve luchtvochtigheid wordt 100%. In de buitenlucht kan dit gebeuren in de vorm van dauw. Als het dauwpunt onder het vriespunt ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dauwpunt

dauwpunt

De temperatuur tot welke de lucht moet afkoelen om verzadigd te raken met waterdamp. Het dauwpunt ligt des te lager naarmate de lucht droger is. Wanneer de lucht door afkoeling verzadigd raakt zullen mist en dauwvorming optreden. Aan de aardoppervlakte kan dauw al optreden voor de lucht geheel verzadigd is geraakt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_klimaa.htm

Dauwpunt

Lucht kan bij een bepaalde temperatuur slechts een bepaalde hoeveelheid water (waterdamp) dragen die toeneemt of afneemt naargelang de temperatuur. Als de luchttemperatuur daalt tot onder het dauwpunt (verzadigingspunt) condenseert het teveel aan waterdamp en neemt de vorm aan van dauw, mist of regen. Bij een temperatuur van 13.4 °C en een relatie...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10160

dauwpunt

De temperatuur waarop de lucht wordt verzadigd zodra het afkoelt zonder de toevoeging van vocht of enige verandering in druk; verdere afkoeling leidt tot condensatie.
Categorie: Abstracte Begrippen > verschijnselen met betrekking tot het weer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Dauwpunt

Specifieke plek in een buitenmuur of een dak waar de in de lucht aanwezige waterdamp condenseert en als water neerslaat; belangrijk bij berekeningen voor het aanbrengen van isolatie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Dauwpunt

Temperatuur waarbij vochtige lucht verzadigd raakt en water afgeeft in de vorm van druppels.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

dauwpunt

De temperatuur waarop de lucht verzadigd is met waterdamp en deze waterdamp condenseert. Deze temperatuur komt hoger te liggen naarmate de hoeveelheid waterdamp in de lucht toeneemt.
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/dauwpunt

Dauwpunt

De temperatuur, waarbij waterdamp begint te condenseren. Bij het condenseren gaat de waterdamp van de gasvorm over naar de vloeibare vorm (water).
Gevonden op http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

Dauwpunt

Het dauwpunt is de temperatuur waarbij waterdamp begint te condenseren door afkoeling van de lucht zonder dat vocht wordt toegevoerd of afgevoerd. Zodra de dauwpuntstemperatuur wordt bereikt is de lucht verzadigd met waterdamp en bedraagt de relatieve vochtigheid 100%. Denk maar aan de bril die beslaat zodra je in een warmere vochtige omgeving komt...
Gevonden op http://www.knmi.nl/cms/content/36543/dauwpunt

dauwpunt

[Natuurkunde] De temperatuur waarbij de waterdamp in de lucht gaat condenseren
Gevonden op https://quizlet.com/121433306/natuurkunde-h34-mavo3-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.