Zoek op

deïsme

•de theologische positie dat er weliswaar een god of goden bestaan die het universum en de natuurwetten geschapen hebben, maar dat deze bovennatuurlijke actors daarna geen invloed meer uitoefenden op deze schepping.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/deïsme

Deïsme

Het stelsel dat Gods bestaan erkent als van de wereld onderscheiden, maar ook geschei- den, in die zin dat God, na de wereld geschapen te hebben, op de gang van de dingen geen invloed meer uitoefent (als zodanig het tegenovergestelde van theïsme). (Encarta 2002). Geloof aan één God berustend op de rede, niet op openbaring (Van Dale).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10442

Deïsme

Geloof dat God de wereld heeft geschapen, en dat deze sindsdien zonder zijn ingrijpen, maar wel volgens door hem geschapen wetten, onafhankelijk functioneert. De opvatting over God als een ingenieur in ruste is hieraan verwant.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429

Deïsme

Opvatting dat geloof gebaseerd kan en moet worden op de rede en niet op openbaring.
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/deisme.html

deïsme

deïsme zelfst.naamw. de theologische positie dat er weliswaar een god of goden bestaan die het universum en de natuurwetten geschapen hebben, maar dat deze bovennatuurlijke actors daarna geen invloed meer uitoefenden op deze schepping Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'deïsme
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/deïsme

Deïsme

[Literatuur] Tolerantie naar ander godsdiensten toe (verlichting)
Gevonden op https://quizlet.com/97022979/nederlands-literatuur-pw-max-havelaar-flash-ca

Deïsme

[Literatuur] Stroming waarbij God alleen als schepper van de wereld wordt gezien en niet als de onderhouder van de wereld.
Gevonden op https://quizlet.com/4299167/literair-historische-begrippen-deel-1-bladzijde

Deïsme

de overtuiging dat God of de goden transcendent zijn (boven en buiten de schepping staan).
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_-ismen

Deisme

Het stelsel dat Gods bestaan erkent als van de wereld onderscheiden, maar ook gescheiden,in die zin dat God, na de wereld geschapen te hebben, op de gang van de dingengeen invloed meer uitoefent (als zodanig het tegenovergestelde van theisme). (Encarta2002). Geloof aan een God berustend op de rede, niet op openbaring (Van Dale).
Gevonden op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf

Deïsme

Het streven naar een 'natuurlijke godsdienst', dat zal leiden tot een conflict met de bestaande kerken en uiteindelijk bij sommigen omslaan in atheïsme.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11134

Deïsme

Deïsme is een religieus-filosofische opvatting die God als transcendente oorzaak van de natuurwetten beschouwt. Dit houdt in dat God weliswaar de schepper van het universum is, maar sinds de schepping op geen enkele wijze ingrijpt in het proces van de natuurwetten. Deze leer is een gevolg van het modernistische rationalisme en een vervolg op het ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Deïsme

deïsme

geloof aan één god (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/deisme

deïsme

geloof aan één god
Jaar van herkomst: 1820 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

DEÏSME

1) Geloof aan één god 2) Godsdienstig wijsgerige levensbeschouwing 3) Godsdienstig-wijsgerige levensbeschouwing 4) Godsdienstige levensbeschouwing 5) Godsdienstwijsgerige levensbeschouwing 6) Leer van de goden 7) Levensbeschouwing
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DEÏSME/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.