deconcentratie

deconcentratie zelfst.naamw. [politiek] spreiding van bestuurlijke bevoegdheden over een aantal lagere instanties Bron: Wikiwoordenboek - deconcentratie. SpellingCorrect gespeld: 'deconcentratie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst v...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/deconcentratie

deconcentratie

Zie concentratie.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_ro.htm

deconcentratie

(deconcentratie / deconcentreren / gedeconcentreerd) (bestuursrecht) `bijzondere vorm van attributie; wettelijke toedeling van bevoegdheden aan bepaalde ambtenaren. ~ beperkt zich tot het centrale niveau en heeft meestal betrekking op bestuurlijke (niet-regelgevende) bevoegdheden. Bijv. de inspecteur der belastingen die de aanslagen inkoms
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

deconcentratie

systeem waarbij het administratieve beheer van een streek uitgeoefend wordt door lokale autoriteiten die onderworpen zijn aan het centrale gezag
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/deconcentratie

Deconcentratie

[staatsbestuur] - Deconcentratie is het overdragen (delegeren) van macht en competenties vanuit een centrale administratie door een hoger rechtspersoon (in het bijzonder een overheid) naar lagere instanties die zelf geen rechtspersoon zijn maar een intern deel vormen van dezelfde hogere rechtspersoon die de macht op deze ma
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Deconcentratie_(staatsbestuur)

Deconcentratie

Deconcentratie houdt in dat de macht binnen een en hetzelfde orgaan is verspreid. In het Nederlandse staatsrecht kent men een zogenaamde scheiding van de machten. De drie machten in dit model zijn: de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Naast de scheiding der machten is Nederland een zogenaamde gedecentraliseerde eenhei
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Deconcentratie
Geen exacte overeenkomst gevonden.