Zoek op

dementie

dementie zelfst.naamw. medisch een aandoening van de hersenen waardoor de verstandelijke en cognitieve vermogens verminderen Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'dementie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dementie

dementie

Dementie is een toestand van verslechterde geestelijke capaciteiten. Op grond van de symptomen kan dementie worden ingedeeld in stadia, van lichte tot vergevorderde dementie. Er zijn diverse vormen, zoals de ziekte van Alzheimer, multi‑infarctdementie, frontaalkwabdementie, het syndroom van Down, en het syndroom van Korsakov. Zie ook alcoholisme,...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen/dementie

dementie

Toestand van verslechterde geestelijke capaciteiten. Kan op grond van de symptomen worden ingedeeld in stadia, van lichte tot vergevorderde dementie. Er zijn diverse vormen, zoals multi‑infarctdementie, frontaalkwabdementie, het syndroom van Down, en het syndroom van Korsakov. Zie ook alcoholisme,de ziekte van Creutzfeld Jacob , BSE , en Alzheime...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen/dementie

DEMENTIE

1) Aandoening bij bejaarden 2) Aandoening in de hersenen 3) Aftakeling 4) Chronische hersenaandoening 5) Geestelijke achteruitgang 6) Geestelijke aftakeling 7) Geesteszwakte 8) Geheugenstoornis 9) Kindsheid 10) Krankzinnigengesticht 11) Krankzinnigheid 12) Loochening 13) Medische term 14) Neurologische aftakeling 15) Ongeneeslijke ziekte 16) Ontken...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DEMENTIE/1

dementie

Ziekte die vooral bij ouderen optreedt en die zich kenmerkt door achteruitgang van het korte termijn geheugen en bewegingsproblemen. Als voorbeeld geldt de ziekte van Altzheimer.
Gevonden op http://members.ziggo.nl/e.de.ruiter/ABC1.html

Dementie

Dementie (zie onder voor de uitspraak) is een verzamelnaam voor aandoeningen die gekenmerkt worden door combinaties van meervoudige stoornissen in verstandelijke vermogens (waaronder het geheugen), stemming en gedrag. Dementie komt voor bij klinische syndromen die door verschillende hersenziekten worden veroorzaakt. De specifieke kenmerken van de ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dementie

Dementie

Dementie is een proces van geleidelijke, onherstelbare achteruitgang van de hersenen. Het leidt tot geheugenverlies. Dit gaat verder dan gewone vergee...
Gevonden op http://www.dokterkonijnenberg.nl/ABC.html?L=D

Dementie

Een verzamelnaam voor een aantal stoornissen die met name op hogere leeftijd voorkomen en die met elkaar gemeen hebben dat de hogere verstandelijke vermogens achteruitgaan. Het geheugen, denken, oriëntatievermogen, begrip, leer- en oordeelvermogen en taalgebruik worden alle minder, terwijl het bewustzijn helder blijft. Deze verschijnselen gaan gew...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10144

Dementie

verzamelnaam van een groot aantal geestelijke stoornissen veroorzaakt door afname van de hersenfuncties. Dementie wordt gekenmerkt door teruggang in het denkvermogen, gevoelsleven, cognitieve functies (zoals waarneming, aandacht, geheugen, oriëntatie, taalgebruik, vaardigheden), intellect en herinneringscapaciteit
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10449

dementie

zwakzinnigheid; geestelijke aftakeling; kindsheid
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Dementie

geesteszwakte
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

dementie

[DEMENTIE] Geestelijke stoornis, meestal op latere leeftijd, waarbij geheugenstoornissen op de voorgrond staan, maar waarbij daarnaast ook andere tekenen van geestelijke achteruitgang aanwezig zijn. De meest voorkomende oorzaak voor dementie is de ziekte van Alzheimer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10950

dementie

psycho-organische stoornis (cognitieve stoornis) met vooral toenemende geheugenproblemen met als gevolg desoriëntatie; belangrijke vormen zijn de vasculaire dementie en de ziekte van Alzheimer
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

dementie

ziekte van Alzheimer; ernstige vergeetachtigheid
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

Dementie

Dementie ontstaat door een stoornis in de hersenen. Een veelvoorkomende oorzaak is de ziekte van Alzheimer. Kenmerkend voor dementie zijn de geheugenstoornissen die steeds erger worden. Naast de geheugenstoornissen kunnen er andere stoornissen optreden, zoals verandering in karakter of gedragsproblemen. Taal- en-of spraakstoornissen kunnen bij alle...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Dementie

dementie

afbraak van de persoonlijkheid, vooral wat betreft de intelligentie
Gevonden op http://www.epilepsiegroep-ikaros.be/woord.htm

Dementie

Engels:Dementia geestelijke achteruitgang
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/d

dementie

(Syn: dementie, ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie) Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dat uit zich in een combinatie van symptomen. Mensen met dementie hebben geheugenproblemen. Vaak hebben ze moeite met taal en ingewikkelde handelingen. Ze kunnen niet goed ...
Gevonden op http://www.kiesbeter.nl/onderwerpen/dementie-en-alzheimer

Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor de verschijnselen die zich voordoen bij een aantal hersenaandoeningen, waarvan de ziekte van Alzheimer de belangrijkste is. Het gaat om verschijnselen als geheugenverlies, gedragsveranderingen en oriënteringsproblemen. Dementie komt voornamelijk voor op oudere leeftijd, maar kan ook op jongere leeftijd voorkomen. ...
Gevonden op http://www.medicinfo.nl/%7B22342e23-e7a5-44bb-818a-bbe78d8ad0d8%7D

Dementie

Dementie is een aftakeling van geestelijke vermogens, zich uitend in een geleidelijke achteruitgang van de intellectuele functies, eventueel met een verandering van de persoonlijkheid en decorumverlies (het niet meer voldoen aan de sociale normen die gangbaar zijn in een samenleving). Vaak is het eerste symptoom vergeetachtigheid, later gevolgd doo...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/algemeen/dementie

Dementie

Bij dementie zijn de geheugenstoornissen ernstig. Daarbij nemen deze problemen zo'n omvang aan dat het dagelijkse leven verstoord raakt.
Gevonden op http://www.ziekenhuis.nl/ziektebeelden/z/item73

Dementie

Aandoening van de hersenen met als kenmerken ernstige vergeetachtigheid, vermindering van de intellectuele vermogens en desoriëntatie, vooral in de tijd
Gevonden op http://www.zorgbelang-noordholland.nl/woordenlijst
Geen exacte overeenkomst gevonden.