Zoek op

derdenrekening

[insolventierecht] bank/girorekening, waarmee de rekeninghouder, die handelt in een bepaalde vertrouwenskwaliteit (bijv. curator), gelden onder zich h…
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=derdenrekening

derdenrekening

Fr: compte de tiers [advocatuur] rekening die advocaten (alsook een aantal andere vrije beroepsbeoefenaars) verplicht zijn te openen ter bestemming van…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBecop.html#2961

derdenrekening

markten en prijzen, groei en conjunctuur - bank/girorekening, waarmee de rekeninghouder, die handelt in een bepaalde vertrouwenskwaliteit (bijv. curat…
Gevonden op http://www.economischwoordenboek.nl/woordenboekEcoket.html#2602

Derdenrekening

Een derdenrekening, ook wel aangeduid met de Engelse term Escrow, is een bankrekening voor gelden die toekomen aan derden. Het betreft altijd een geblokkeerde bankrekening die wordt aangehouden bij een neutrale en financieel betrouwbare derde, de escrow agent. De derdenrekening wordt gebruikt door personen en bedrijven die namens anderen gelden on...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Derdenrekening
Geen exacte overeenkomst gevonden.