Zoek op

determinisme

rechtsfilosofie: levensbeschouwing volgens welke lot en gedrag van mensen worden bepaald door omstandigheden van buitenaf ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/determinisme

determinisme

Denkrichting waarin men ervan uitgaat dat de mens bepaald is door materiële omstandigheden, waarvan de belangrijkste factoren erfelijkheid en milieu zijn. Deze opvatting vindt zijn oorsprong in het positivisme van de 18e eeuw, een wetenschapsopvatting die vooral in de 1...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

determinisme

De leer die stelt dat al onze wilsbepalingen het resultaat zijn van oorzaken die zodanig bepalend zijn dat de mens geen andere gedragslijn kan volgen en dat de wil niet vrij is in de zin van ongedwongen.
Categorie: Abstracte Begrippen > filosofische stromingen en opvattingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Determinisme

De leer dat de mens in zijn handelen niet vrij is maar bepaald wordt door psychologische en fysiologische oorzaken, waardoor de vrije wil een illusie wordt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10442

Determinisme

Doctrine die stelt dat iedere gebeurtenis, waaronder ook het menselijk bewustzijn en handelen, causaal het gevolg is van een ononderbroken keten van eerdere gebeurtenissen.
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/determinisme.html

Determinisme

[Literatuur] Filosofische en literaire stroming (einde 19de eeuw) die zich baseerde op de wetten van erfelijkheid en milieu waaraan de mens aan onderworpen zou zijn.
Gevonden op https://quizlet.com/4299167/literair-historische-begrippen-deel-1-bladzijde

determinisme

het determinisme zelfst.naamw.Uitspraak:   [detɛrmi'nɪsmə] leer dat alles bepaald wordt door eerdere gebeurtenissen volgens vaststaande oorzaken filosofie Voorbeeld:   `In het radicale, 'harde' determinisme is geen plaats voor de menselijke vrije wil.` © Kerne...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/determinisme

Determinisme

[Nederlands] Leer volgens welke onze wilsbepalingen en handelingen geheel door voorafgaande en uiterlijke omstandigheden bepaald worden
Gevonden op https://quizlet.com/107088160/nederlands-flash-cards/

Determinisme

(Let op: oude spelling) De leer, dat alles, wat gebeurt, zodanig bepaald is, door voorafgaande oorzaken, dat het niet anders kan. Toeval bestaat volgens deze opvatting niet, evenmin als vrij a wil.
Gevonden op http://www.dbnl.org/arch/veen090occu01_01/pag/veen090occu01_01.txt

determinisme

Filosofische leerstelling volgens welke alle gebeurtenissen in het heelal (dus ook en in het bijzonder de menselijke handelingen) geheel en al door voorafgaande omstandigheden worden bepaald.
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=3756

determinisme

zie hoofstuk Filosofie
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=7407

Determinisme

De leer dat de mens in zijn handelen niet vrij is maar bepaald wordt door psychologischeen fysiologische oorzaken, waardoor de vrije wil een illusie wordt. (F.A.S.)
Gevonden op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf

Determinisme

[filosofie] - Determinisme is een filosofisch concept dat stelt dat elke gebeurtenis of stand van zaken veroorzaakt is door eerdere gebeurtenissen volgens de causale wetten die de wereld regelen en beheersen. Bij een radicale interpretatie (het harde determinisme) sluit dit in feite de menselijke vrije wil uit, omdat daarvo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Determinisme_(filosofie)

DETERMINISME

1) Filosofische leer 2) Leer van de onvrije wil 3) Noodwendigheidsleer
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DETERMINISME/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.