Zoek op

dichotomie

auteursrecht: indeling in twee gedeelten. Bijv. het auteursrecht erkent de ~ tussen (onbeschermd) idee en (beschermde) ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/dichotomie

dichotomie

de dichotomie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [dixoto'mi] opdeling in twee aparte delen of begrippen Voorbeeld:   `De term dichotomie wordt in verschillende wetenschappen gebruikt.`Synoniem:   tweedeling © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespel...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dichotomie

DICHOTOMIE

1) Dualisme 2) Gaffelvormige splitsing 3) Indeling in tweëen 4) Tweedeling 5) Tweeheid 6) Tweeslachtigheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DICHOTOMIE/1

Dichotomie

Een dichotomie is de opdeling in twee niet-overlappende structuren of begrippen. De term komt van het Griekse dichotomia, wat tweedeling betekent. De term wordt in uiteenlopende wetenschapsgebieden gebruikt, waaronder de filosofie, sociologie, politicologie en wiskunde. In de biologie spreekt men van dichotome of dichotome vertakking als beide tak...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dichotomie

dichotomie

indeling in tweeën
Jaar van herkomst: 1720 (MEY )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Dichotomie

Let op: Spelling van 1858 Gr., de verdeeling in tweeën, halvering; elk in tabellen vervat onderwijs; voordragt in den vorm van tabellen; halve maan, stand van de maan, als zij maar half te zien is. Dichotomisch, tweedeelig, tweeledig; half zigtbaar; alles waarvan maar de helft te zien of voorhanden is
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Dichotomie

Scheiding in twee volledig afzonderlijke delen. In dit boek wordt de term gebruikt voor de volledige scheiding van het rationele en logische in de mens, van zinvolheid en bete- kenis van het leven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10442

dichotomie

indeling in tweeën (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/dichotomie

Dichotomie

tegenstelling tussen twee principes.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

Dichotomie

Scheiding in twee volledig afzonderlijke delen. In dit boek wordt de term gebruikt voor de volledige scheiding van het rationele en logische in de mens, van zinvolheid en betekenis van het leven. (F.A.S.)
Gevonden op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf

dichotomie

tweedeling, onderscheid - Woordfeit: Dichotomie was oorspronkelijk een filosofische term om een tweedeling binnen ??n begrip aan te duiden. Zo is het begrip `mensen` onder te verdelen in `mannen` en `vrouwen`, en `metalen` in `edele metalen` en `niet-edele metalen`. Plato probeerde met zulke tweedelingen een begrip precies te defini?ren. Lat...
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/dichotomie.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.