Zoek op

dissident

mensenrechten: persoon die omwille van zijn (andersluidende) politieke, religieuze of maatschappelijke opvattingen door ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/dissident

dissident

Ia de dissident zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [dɪsiˈdɛnt] Ib de dissident|e zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [dɪsiˈdɛnt|e] iemand met een andere mening dan anderen in een groep Voorbeeld:   `een boek van een Chinese dissident over de repressie op ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dissident

DISSIDENT

1) Anders denkend 2) Anders denkende 3) Andersdenkend 4) Andersdenkende 5) Scheurmaker
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DISSIDENT/1

Dissident

Dissidenten zijn individuen of groeperingen die zich verzetten tegen de overheersende opvattingen of beleidslijnen op religieus, politiek of sociaal gebied. De Engelse term `Dissenters` werd gebruikt als verzamelnaam voor mensen die in hun religieuze opvattingen afweken van de officiële kerk in hun land en om die reden vaak werden achtergesteld.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dissident

Dissident

Let op: Spelling van 1858 een afwijker, iemand die anders denkt; gewone naam, dien men, in Polen, aan de Onroomsche Christenen geeft. Dissideren, anders denken, van eene andere gezindheid zijn, van de heerschende kerk afwijken. Dissidie, dissidium, Lat., twist, oneenigheid.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

dissident

iemand met afwijkende politieke of godsdienstige overtuiging (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/dissident

dissident

[Nederlands] andersdenkende (politiek, religie)
Gevonden op https://quizlet.com/96828602/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.