dividenden

Eng: dividend [vennootschapsrecht] winst van een NV of BV die onder bepaalde voorwaarden aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd. Indien het ~ niet…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekdis.html#13224

dividenden

Bedragen die gewoonlijk jaarlijks of halfjaarlijks aan aandeelhouders worden uitgekeerd als opbrengst van hun belegging in een onderneming. Dividenden kunnen in contanten, aandelen of een combinatie daarvan worden uitgekeerd.
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/dividenden
Geen exacte overeenkomst gevonden.