dividenden

Bedragen die gewoonlijk jaarlijks of halfjaarlijks aan aandeelhouders worden uitgekeerd als opbrengst van hun belegging in een onderneming. Dividenden kunnen in contanten, aandelen of een combinatie daarvan worden uitgekeerd.
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/dividenden
Geen exacte overeenkomst gevonden.