doelmatigheid

doelmatigheid zelfst.naamw. het in overeenstemming zijn met de doelstellingen terwijl de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten Bron: Wikiwoordenboek - doelmatigheid. SpellingCorrect gespeld: 'doelmatigheid' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spe...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/doelmatigheid

doelmatigheid

Zie efficiëntie: De verhouding tussen de prestaties of de activiteiten enerzijds en de hiervoor ingezette middelen anderzijds of met andere woorden: ‘de dingen goed doen’. Synoniem van ‘doelmatigheid’
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

doelmatigheid

het op zodanige wijze gebruiken van de financiële, personele en materiële middelen dat bij een gegeven hoeveelheid middelen een maximale output wordt verkregen of dat voor een hoeveelheid output van een gegeven kwaliteit een zo gering mogelijke input benodigd is
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/doelmatigheid

doelmatigheid

factor waarvan de produktiviteit van een computersysteem afhangt, die wordt bepaald door een combinatie van capaciteit, doorvoersnelheid, responsietijd en beschikbaarheid
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/doelmatigheid

doelmatigheid

het in overeenstemming zijn met de doelstellingen,verwachtingen en definities
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/doelmatigheid

doelmatigheid

mate waarin software funktioneert met een optimaal gebruik van middelen, d.w.z. mate waarin verspilling wordt voorkomen
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/doelmatigheid

DOELMATIGHEID

1) Doeltreffendheid 2) Doeltreffend 3) Economie 4) Effectiviteit 5) Efficiëncy 6) Efficiëntie 7) Economiteit
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DOELMATIGHEID/1

Doelmatigheid

Een doel bereikend met zo weinig mogelijk menskracht en middelen. Doelmatigheid (‘efficiency’), efficiëntie of kosteneffectiviteit geeft dus de verhouding aan tussen het bereiken van een resultaat en de daarvoor gebruikte hoeveelheid menskracht en middelen.
Gevonden op http://glossarium.regieraad.nl/Doelmatigheid

Doelmatigheid

Een doel bereikend met zo weinig mogelijk menskracht en middelen. Doelmatigheid (‘efficiency’), efficiëntie of kosteneffectiviteit geeft dus de verhouding aan tussen het bereiken van een resultaat en de daarvoor gebruikte hoeveelheid menskracht en middelen.
Gevonden op http://glossarium.regieraad.nl/Effici%C3%ABntie

Doelmatigheid

Een doel bereikend met zo weinig mogelijk menskracht en middelen. Doelmatigheid (‘efficiency’), efficiëntie of kosteneffectiviteit geeft dus de verhouding aan tussen het bereiken van een resultaat en de daarvoor gebruikte hoeveelheid menskracht en middelen.
Gevonden op http://glossarium.regieraad.nl/Efficiency

Doelmatigheid

Een (voorgenomen) handelwijze is doelmatig of efficiënt als de betreffende inspanningen en uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel en de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten. Efficiëntie kan ook in getallen weergegeven worden door de verhouding tussen de normatief gebrachte offers en de werkelijk gevergde...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Doelmatigheid
Geen exacte overeenkomst gevonden.