Zoek op

Doleantie

beklag.
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Doleantie

Naam van de protestbeweging van predikanten en gemeenteleden in de Nederlandse Hervormde Kerk tegen de toenmalige Algemene Synode, die weigerde te waken over het traditioneel gereformeerde belijden en zich slechts bezig hield met formele bestuurlijk-organisatorische zaken.
In en na 1834 was een aantal hervormden al meegegaan met de Afscheiding,...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Doleantie

Doleantie

Let op: Spelling van 1858 doléance, Fr., klagt, beklaging, bezwaar. Dolent, treurig, klagend. Doleren, klagen, klagten inbrengen. Doleur, douleur, Fr, droefheid
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Doleantie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), beklag, bezwaar.
*...LEREN, ow. [gelijkvloeiend] (ik doleerde, heb gedoleerd), zich bezwaren [bijvoorbeeld] over te hoogen aanslag in de belastingen).
*...LEERSCHRIFT, o. (-en), bezwaarschrift.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0007.htm

doleantie

doleantie zelfst.naamw. religie geschiedenis beweging die brak met het bestuur van de Nederlandse Hervormde Kerk Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'doleantie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze wo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/doleantie

Doleantie

Tachtig 'dolerenden' (zij die 'zich gekrenkt voelen') traden in 1886 onder leiding van dominee Abraham Kuyper uit de Nederlands Hervormde Kerk. Zij bezetten de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Uit de Doleantie kwam de stichting voort van de Gereformeerde Kerken, die vonden dat de traditionele kerk te veel was aangetast door vrijzinnigheid.
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=1637

doleantie

Beweging binnen de Nederlands Hervormde Kerk waarbij een aantal kerkraden in 1886 brak met het kerkbestuur. Zij noemden zich `dolerend' (Latijn: klagend), omdat de kerkelijke organisatie een vernieuwing van de kerk in de weg stond en omdat hun het recht op de kerkelijke goederen werd ontzegd.Dolerenden en kerkleden die zich al eerder hadden afgesc...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=1012

Doleantie

De Doleantie is de benaming voor een kerkscheuring die in 1886 plaatsvond onder leiding van dominee Abraham Kuyper. ==Geschiedenis== Een aantal kerkraden (in Amsterdam ongeveer tachtig personen; over het gehele land sloten ruim 300.000 personen zich bij de Doleantie aan) brak met het bestuur van de Nederlandse Hervormde Kerk. Ze noemden zich de Ne...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Doleantie

doleantie

klacht (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/doleantie

DOLEANTIE

1) Afscheiding in de nederlands hervormde kerk van 1886 2) Bezwaar 3) Bezwaarschrift 4) Dwaling 5) Kerksplitsing 6) Klaagschrift 7) Klacht
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DOLEANTIE/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.