Zoek op

Dood

Tegenwoordig denk ik elke dag aan de dood. Mijn dood. Even. Waaraan ik dood zal gaan, aan het verdriet van mijn vrouw en dochter. Aan de angst die ik zal voelen als de tijd daar is. Aan de pijn, de eenzaamheid, de ontreddering en ontmenselijking. Het dode vlees. Denken over de dood deed ik vroeger sporadisch maar werd manifest gedrag na mijn veert....
Gevonden op http://www.idee-pmc.nl/mensbegrippen/dood.html

dood

heraldiekteken, weergegeven als geraamte met zandloper en zeis
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

dood

Beursstemming die aangeeft dat er eigenlijk niets gebeurt qua koersvorming en omzet. ( > beleggen > handelsterminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/dood.htm

dood

In de toestand die intreedt bij het eindigen van het leven.
Categorie: > .
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

dood

klinisch dood: ontbreken van een spontane bloedsomloop, ademhaling en het bewustzijn. Eventueel kan met behulp van reanimatie iemand die klinisch dood is, kunstmatig in leven worden gehouden
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Dood

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. [geen meervoud] het sterven, scheiding uit het leven; overlijden.
~, m. (-en), duizend -en sterven; den - der helden sterven; de - komt altijd onverwachts; ter of ten - veroordeeld zijn; op den - zitten, met een doodvonnis bedreigd zijn, ter dood veroordeeld zijn; op straffe des -s; des -s schuldig zi...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0007.htm

Dood

INLEIDING IN DE BIOLOGIE > WAT IS BIOLOGIE - als een organisme geen levensverschijnselen meer vertoont.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10725

Dood

den dood drinken, 'n slechte gewoonte, om vóór of na elk geschoten stuk wild de flesch te laten rondgaan
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0007.php

Dood

Uit `De lagere vaktalen: Diamantbewerking` 1914 wordt gezegd, wanneer een steentje door de vele glessen en greinen volstrekt geen schittering heeft.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

dood

niet meer levend vb: ik heb een dood vogeltje gevondendood en begraven zijn [allang vergeten zijn]heden groot, morgen dood [succes duurt maar kort]je dood houden [je absoluut niet bewegen]je dood ergeren [heel erg ergeren]je dood lachen [heel erg moeten lachen]meer dood dan levend
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=dood

dood

toestand zonder leven vb: het duurde even voordat de dood intradiemands dood [het einde van zijn leven, of zijn sterven]de een zijn dood is de ander zijn brood [als iemand doodgaat, kan dat voor iemand anders voordeel betekenen]de dood vinden [omkomen]de dood zoeken [zelf een eind aan je leven maken]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=dood

dood

•toestand na het leven.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/dood

Dood

Nog kortgeleden golden ademstilstand, starre pupillen en stilstand van de bloedsomloop als voor de praktijk belangrijke en betrouwbare doodstekenen. De moderne reanimatiemethoden hebben deze situatie echter gewijzigd. De klinische dood is nooit een duidelijk in de tijd bepaalde zaak geweest, maar altijd een proces van het afnemen van levensverschij...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/algemeen/dood

dood

I de dood zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [dot] einde van het leven Voorbeeld:   `Er zijn mensen die geloven in een leven na de dood.`Antoniem:   leven de dood vinden  (sterven) `In een oorlog vinden veel mensen de dood.` Synoniem: omkomende dood o...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dood

Dood

Ook al is het geen prettig onderwerp, vroeg of laat krijgt iedereen ermee te maken. Alles wat geboren wordt en leeft gaat op een dag weer dood.Leven met de dood: vroegerRituelen rond de dood zijn geen uitvinding van onze tijd. Archeologische vondsten tonen aan dat de mens al van in zijn prille besta...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/18939209

Dood

Beursstemming. Andere stemmingen: Afbrokkelend, Beter, Bloedvast, Booming, Dood, Flauw, Gedrukt, Lui, Prijshoudend, Vast, Verdeeld, Vriendelijk, Willig, Zeer vast
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Dood

(Let op: oude spelling) deze is volgens het spiritisme geen einde, doch een overgang naar een hogere levensvorm, dus een geboorte.
Gevonden op http://www.dbnl.org/arch/veen090occu01_01/pag/veen090occu01_01.txt

dood

Ergens niet dood (mee) gevonden willen worden. Bijvoorbeeld: In dat gat wil je nog niet dood gevonden worden. Wordt meestal spottend en denigrerend gezegd over een onbeduidende plaats of een lelijk voorwerp.
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=8655

Dood

De toestand die intreedt bij het eindigen van het leven.
Gevonden op www.igz.nl

Dood

[personificatie] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_(personificatie)

Dood

De dood is een toestand waarbij een voorheen levend organisme niet meer groeit, geen sprake meer is van metabolisme en geen actieve levensfuncties meer plaatsvinden (ademhalen, eten, drinken, denken, bewegen enzovoorts). == Definities == In de geneeskunde onderscheidt men verschillende definities van `dood`: Hiernaast kent men nog de term juridi.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dood

dood

DOOD HOUT: hout dat alleen ter opvulling dient en geen wezenlijk onderdeel van het scheepsverband is. Bijvoorbeeld het gedeelte van de scheg, dat niet door de kielbalk of de roerbalk gevormd wordt. EEN DOOD PAND: deel van een kanaal dat geen water van hoger gelegen gedeelten kan ontvangen. Al het water in het pand moet dus opgepompt worden. DOOD WA...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=dev

dood

bn.: niet meer levend (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/dood2

dood

niet meer levend - Jaar van herkomst: 1100 (Willeram )
toestand waarin men niet meer leeft - Jaar van herkomst: 901-1000 (WPS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

DOOD

1) Afgestorven 2) Aflijvigheid 3) Afsterven 4) Alvernieler 5) Belemmering van het lichaam 6) Bewegingloos 7) Defect 8) Definitief einde 9) Definitief einde crypt.) 10) Doodgegaan 11) Doodklap 12) Einde 13) Einde van het leven 14) Geesteloos 15) Gestorven 16) Heengegaan 17) Kapoeres 18) Kapot 19) Kassiewijle 20) Knekelman 21) Koud 22) Levenloos 23) ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DOOD/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.