Zoek op

doorlooptijd

doorlooptijd zelfst.naamw. tijd tussen het begin en de voltooiing van een proces Bron: Wikiwoordenboek - doorlooptijd. SpellingCorrect gespeld: 'doorlooptijd' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen m...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/doorlooptijd

Doorlooptijd

[ICT] - De doorlooptijd in de ICT is de tijd tussen aanvang van een Incident of wijziging en het sluiten ervan. Dit wil zeggen: de tijd tussen aanvang van een gemelde storing of verandering in de service en de beëindiging of afhandeling daarvan. Het doel van een ICT-organisatie is om de gemiddelde doorlooptijd van een Inci...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Doorlooptijd_(ICT)

Doorlooptijd

De doorlooptijd van een order is de tijd die verstrijkt tussen het moment dat een order wordt geaccepteerd en het tijdstip dat de order wordt afgeleverd. Gedurende de orderafloop worden zowel administratieve- als technische werkzaamheden uitgevoerd waarvoor capaciteit, apparatuur, materiaal en informatie op het juiste moment beschikbaar moeten zij...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10179

doorlooptijd

Def.: tijdsinterval tussen het uitgeven van een voorspelling (waarschuwing) en de verwachte optreden van die gebeurtenis.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Doorlooptijd

De totale tijd tussen het verzoek om een bepaald product of dienst te leveren en het feitelijke aanleveren. Doorlooptijden worden meestal uitgedrukt in dagen of uren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11075

Doorlooptijd

Doorlooptijd is een term die bij projecten wordt gebruikt als tijdsaanduiding van begin tot eind van een bepaald proces. Het bouwen van een huis bestaat uit een groot aantal werkzaamheden die elk niet lang duren. Vanwege wachten, vorstverlet, ziekte en andere verstoringen is de doorlooptijd langer dan de optelsom van alle werkzaamheden. Elk project...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Doorlooptijd
Geen exacte overeenkomst gevonden.