Zoek op

Drie-eenheid

Ook Triniteit. Het mysterie van God in zijn relatie tot de wereld laat zich in het Christendom alleen enigszins begrijpen als men Hem de drieledige Naam geeft van Vader, Zoon en Heilige Geest. Tegen allerlei misverstanden in, als zou zij drie goden vereren, heeft de kerk altijd volgehouden dat zij monotheïstisch is, dat wil zeggen: in één God ge...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/religie-en-levensbeschouwing/drie-eenhe

Drie-eenheid

De heilige drie-eenheid, drievuldigheid of triniteit (v. Lat.: trinitas) is de theologische opvatting in veel takken van het christendom dat God bestaat in drie heilige personen: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. In deze betekenis krijgt het woord een hoofdletter. Met name van belang is het standpunt dat Jezus een incarnatie ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Drie-eenheid

drie-eenheid

God, Heilige Geest, Jezus. Of: Drehma, Shiva, Vishnu
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

drie-eenheid

eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/drieeenheid

drie-eenheid

[Godsdienst] In het christendom wordt God gezien als een drie-eenheid; Vader, Zoon en Heilige Geest.
Gevonden op https://quizlet.com/93691110/christelijk-geloof-basiskennis-vijfde-jaar-fla
Geen exacte overeenkomst gevonden.