Zoek op

early warnings

(Eng: vroegtijdige waarschuwingen) Term voor signalen die wijzen op het ontstaan van een patroon van grootschalige schendingen van mensenrechten. Dergelijke signalen zijn o.m. het optreden van doodseskaders, onopgehelderde moorden met politieke achtergrond, geheime operaties tegen guerrillabewegingen, aanvallen op de onafhankelijkheid van rechters....
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500
Geen exacte overeenkomst gevonden.