Zoek op

eb

de eb zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ɛp] moment dat de zee terugloopt Voorbeeld:   `Bij eb valt het wad droog.`Antoniem:   vloed Synoniem:   laagwater © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'eb' komt voor in de Woorde...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/eb

EB

1) Afloop van water 2) Aflopen met 3) Aflopen van de zee 4) Aflopend water 5) Ebbe 6) Eigen beweging 7) Getij 8) Getijde 9) Het aflopen van de zee 10) Laag getij 11) Laag tij 12) Laag water 13) Laagtij 14) Laagty 15) Laagwater 16) Lage waterstand 17) Moment dat de zee terugloopt 18) Natuurverschijnsel 19) Stroomrichting 20) Watergetij 21) Waterstan...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EB/1

EB

[bier] - EB is een Pools biermerk dat gemaakt wordt door Elbrewery Company Ltd. in Elbląg. De Elbrewery is de grootste brouwerij van Polen en behoort toe aan de Żywiec Groep, die in 1998 werd gesticht na de samenvoeging van Zakłady Piwowarskie Żywiec SA en Brewpole B.V. De groep bestaat uit vier grote brouwerijen: Żywi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/EB_(bier)

Eb

Eb is een fase van het getij waarbij het zeewater daalt of afgaat. De fase van opkomend of rijzend water heet vloed. Eb en vloed ontstaan onder invloed van de maan en de zon. Aan het einde van de ebperiode is de waterstand minimaal: dit heet `laagwater` of `laagtij`. Bij ondiep water kan de zeebodem tijdens laagwater droog komen te staan, waar...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Eb

eb

•getijde waarbij het water van de zee zakt, in tegenstelling tot vloed, waarbij het water stijgt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/eb

Eb

Afgaand water, het dalen van de waterspiegel na de vloed.
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

Eb

Zie getijwater.
Gevonden op http://vaartips.nl/tipg.htm#getij

Eb

Let op: Spelling (deels) uit 1864:
~BE, v. [geen meervoud] het aflopen der zee na den vloed; wereldsch goed is - en vloed, op het ondermaansche is niet te vertrouwen.
~ANKER, o. (-s).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0008.htm

eb

het aflopen van de zee
Jaar van herkomst: 1351-1375 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

eb

1> ebbe: de periode vanaf hoogwater tot laagwater. OVER EB EN VLOED LIGGEN: dusdanig geankerd, gemeerd, dat men zowel gedurende de eb, als gedurende de vloed, in de zelfde richting blijft liggen. Bron o.a.: Ankerwacht en uitkijk door S. Stapert. Mogelijk is de term in de binnenvaart niet gewoon geweest. 2> laagwater: de lage waterstand op getijdewa...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=e

EB

1: Epstein-Barr.2: Elementair lichaampje.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

eb

onderdeel van het getij, nl. het terugtrekken van het zeewater na de hoge waterstand die het gevolg is van de vloed
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Eb

Daling van het water na de vloed.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

eb

Syn.: afgaand water ; ebbe Def.: de toestand waarin de ebstroom overheerst.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

eb

Syn.: afgaand water ; ebbe Def.: het dalen van de waterspiegel na de vloedkentering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

eb

Syn.: ebstroom ; ebbe Def.: stroom in de richting die overheerst bij zakkend water.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

eb

Syn.: laagwater ; ebbe Def.: de toestand van laagwater. Toelichting: Gebruik van eb in deze betekenis wordt ontraden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

eb

verschijnsel waarbij het water zich steeds verder terugtrekt vb: het strand is erg breed, want het is eb
het komt als eb en vloed [heel afwisselend: dan veel, dan weinig]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=eb

EB

1000 Petabyte. 1 triljoen bytes. Vroeger was een Exabyte 1024 Petabyte, maar tegenwoordig heb je het dan over een Exbibyte Is een synoniem van Exabyte
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Eb

Eb staat voor het aflopen of terugtrekken van de zee na de vloed. Hiermee kan ook het tijdstip bij laagwater bedoeld worden. Tegengestelde van `vloed`.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

Eb

[Aardrijkskunde] Lage stand van het zeewater
Gevonden op https://quizlet.com/83636329/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.