Zoek op

Economische Vluchtelingen

Vluchtelingen die hun land zijn ontvlucht in de hoop op een beter bestaan in een ander land.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_spanje.htm

economische vluchtelingen

Benaming voor hen die niet zouden zijn gevlucht om politieke redenen, maar om een betere levensstandaard te vinden. Vaak gebezigd als afkeurende term in de zin van `niet-echte` vluchtelingen. In de praktijk blijkt het onderscheid tussen politieke vluchtelingen (in de zin van het Vluchtelingenverdrag) en economische vluchtelingen moeilijk te maken. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500
Geen exacte overeenkomst gevonden.